Sacred Fire Temple .Nederlands

WAT HEB JE LIEVER: VREDE OF CONFLICTEN?
Onderwerpen: Het blootleggen van de waarheid in 2017 – Eerdere gebeurtenissen naar het nieuwe jaar overhevelen – Het potentieel van 2018 – De gedachtevorm voor 2018 – De initiaties van vrede in 2018 – De innerlijke vrede bewaren om waarachtig dienstbaar te kunnen zijn – Gelijk hebben ten opzichte van anderen is geen ware dienstbaarheid – De ware oorzaak van oorlogen is het bewustzijn van de mensheid – De kans die ‘Mijn Leven met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’ biedt – de Verenigde Staten in 2018 – De grootste dienst die je de planeet dit komende jaar kunt bewijzen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2018

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha. Ik geef altijd met vreugde deze nieuwjaarsrede, iets wat ik al door meerdere gesponsorde boodschappers heb gedaan. Ik doe dit altijd met vreugde, omdat dit mij de kans biedt om terug te kijken op het jaar dat voorbij is en vooruit te blikken naar het komende jaar.

Zoals jullie weten was 2107 het jaar van waarheid in de cyclus waar wij de planeet momenteel doorheen laten gaan, de initiaties van de Zeven Stralen, die velen van jullie hebben gedaan. Ik voorspelde vorig jaar dat er veel van het ongeziene, het verborgene, zou worden blootgelegd. Ik moet zeggen dat niet al die voorspellingen zijn uitgekomen om diverse redenen. In de eerste plaats vanwege de weerstand van de gevallen wezens. Dan was er ook nog de weerstand van het collectieve bewustzijn, omdat veel mensen die eenvoudig niet wilden weten, omdat zij hier niet over na willen denken – wat het probleem voor hen ook mag zijn.
**********
Het blootleggen van de waarheid in 2017

Een voorbeeld hiervan: Je weet misschien dat de paus zojuist een toespraak heeft gehouden waarin hij heeft gezegd dat 2017 een jaar was waarin God de mensheid een schone en zuivere staat heeft gegeven, maar dat de mensheid die heeft verkwanseld door dood, leugens en onrecht te zaaien. Welnu, mijn geliefden, dit is een goed voorbeeld van mensen de waarheid niet willen zien. De paus zelf wil de waarheid niet zien en de mensen die hem volgen, willen de waarheid ook niet zien.

Je begrijpt natuurlijk wel dat je, als jij het hoofd bent van een wereldwijde organisatie met meer dan een miljard leden, wil zeggen dat de wereld de dood, leugens en onrecht moet overwinnen, je dan ook niet een voorbeeld zou moeten geven van hoe je dit kunt doen? Zou je niet zeggen dat de paus, bij een toespraak in de Sint-Pieterskerk, meteen daar mee zou kunnen beginnen door de dode pausen uit de kerk te halen, door die niet te wijden aan de verering van een dode heilige die nooit op één lijn is geweest met de ware missie van Christus en niet het dode beeld van Christus te vereren dat niets te maken heeft met de waarheid over wie Jezus was en wie Jezus tegenwoordig is?

Zou je dan niet zeggen dat de paus, als hij echt wilde dat de leugens uit de wereld gaan, hij er thuis mee zou kunnen beginnen door terug te kijken op de geschiedenis van zijn eigen kerk en de vele leugens bloot te leggen waar die kerk op berust. Het fundament van zijn eigen kerk is juist een leugen, een totale en opzettelijke, foute interpretatie van de leraren van Christus. Als de paus echt een voorbeeld had willen geven van iemand die opkomt voor de waarheid, dan had hij de archieven voor de historici en de onderzoekers op de wereld moeten openen – wat dat ook had kunnen teweegbrengen met betrekking tot het ontmaskeren van de foutieve daden van de kerk.

Wat betreft onrecht, welnu mijn geliefden, de paus is nog steeds het hoofd van een organisatie die er niet alles aan heeft gedaan om het kindermisbruik door katholieke geestelijken te stoppen. Is er een groter onrecht dan het misbruik van een kind door een gezagsdrager? Bestaat er groter onrecht dan meer dan een miljard mensen een totaal vals beeld van de ware missie van Jezus Christus voorspiegelen en die in stand te houden?

Je ziet dit ook op veel ander gebied, omdat de bevolking van Rusland niet de waarheid over Poetin wil weten. Zelfs veel mensen van de bevolking in de Verenigde Staten willen de onaangename waarheid niet weten over hun eigen land, waaronder, zoals ik vorig jaar heb gezegd, natuurlijk de kwestie van het elitarisme en de overname van economie door de elite.

Dit is vorig jaar enigszins ontmaskerd, omdat er mensen zijn die dit inzien en dit als een groot probleem beschouwen. Maar er zijn niet genoeg mensen die hier daadwerkelijk naar willen kijken, omdat het bewustzijn van de Verenigde Staten dan met een paar zeer onaangename zaken moet afrekenen, de Amerikaanse droom, het hele idee dat iemand de kans heeft om miljonair te worden. Dit kan natuurlijk steeds minder, omdat de economie wordt gemonopoliseerd door een heel klein percentage van de bevolking die er alleen maar in geïnteresseerd is om de meeste mensen ervan te weerhouden rijkdom te vergaren, zodat zij de rijkdom die zij op een onrechtmatige manier hebben verkregen, kunnen behouden en die nog meer kunnen opbouwen.

Mijn geliefden, wij hebben echter ook veel voorbeelden gezien dat de waarheid werd blootgelegd. Wij hebben overal ter wereld vele, vele mensen gezien die een hogere visie zijn gaan bevatten dan het jaar daarvoor. Dit is misschien iets wat niet als kop in de kranten staat, maar wat je wel vanuit het geascendeerde perspectief kunt zien. Ik zie dat veel van de mensen, zelfs onder de wat je de gewone bevolking zou noemen, dingen zijn gaan begrijpen die zij nooit eerder hebben gezien, zich bepaalde dingen zijn gaan realiseren, dingen in een ander daglicht zijn gaan zien, een ander perspectief hebben gekregen.

Dit komt natuurlijk voor een groot deel, omdat jullie oproepen hebben gedaan, omdat jullie je eigen bewustzijn hebben verhoogd, en door de vier conferenties die wij dit jaar hebben gehad, die hebben geholpen om het collectieve bewustzijn omhoog te tillen, vaak boven een kritiek niveau uit, het omslagpunt waar Moeder Maria over heeft gesproken. Daardoor hebben wij de neerwaartse spiraal kunnen voorkomen die in het leven had kunnen worden geroepen.

Eerdere gebeurtenissen naar het nieuwe jaar overhevelen

Wanneer je naar de uitspraak van de paus kijkt dat God de mensheid dit jaar heeft gegeven als een schoon, zuiver, jaar, dan zie je dat je dit alleen maar kunt doen als je gebrek aan inzicht hebt in de geschiedenis. Hoe kan iemand die belast is met zo’n oude organisatie zoveel onwil hebben om naar de geschiedenis te kijken en dan te begrijpen dat er nog nooit een jaar is begonnen met een schone bladzijde, zeker niet in de laatste honderden jaren? Er worden altijd in eerdere jaren gebeurtenissen in gang gezet hun uitwerking hebben op het nieuwe jaar. De mensheid krijgt nooit een schone lei om het nieuwe jaar mee te beginnen, omdat er al zoveel dingen in gang zijn gezet die naar het nieuwe jaar worden overgeheveld.

Natuurlijk berust ook deze uitspraak op de onwil om het collectieve bewustzijn te erkennen en dat je ongeacht wat God voor een jaar misschien wilde, of juist niet wilde, gewoon niet alles wat zich in het massabewustzijn bevindt, kunt wissen, vanwege de vrije wil. Je moet het van het ene jaar naar het volgende laten overhevelen en daarom komen de mensen in het nieuwe jaar met hetzelfde bewustzijn dat zij hadden, wat hun voornemens voor het nieuwe jaar ook waren en het gevoel dat het dit jaar anders zal gaan, dat zij willen veranderen. Hoe lang duurt dit, mijn geliefden? Hoe lang houden die voornemens voor het nieuwe jaar stand voordat ze verdwenen zijn en dan je weer over gaat tot de orde van de dag en de mensen hun dagelijkse leven voortzetten met hetzelfde bewustzijn?

Je kunt niet volledig bewust beslissen dat jij jezelf in het nieuwe jaar wilt veranderen, als je niet naar je onderbewuste kijkt. Dit weten jullie als studenten van geascendeerde meesters allemaal, omdat wij jullie dit al zo vaak verteld hebben dat je er waarschijnlijk genoeg van hebt om het steeds opnieuw te horen. Niettemin is dit een les die wij steeds weer moeten herhalen, omdat er een paar mensen zullen zijn die hem dan begrijpen, als we ze maar blijven herhalen. Degenen die denken dat zij die al hebben begrepen of denken dat ze die hebben begrepen, begrijpen ze dan misschien op een dieper niveau dan het gewone verstand, de lineaire geest. Mijn geliefden, het nieuwe jaar begint niet met een schone lei. Dat is nog nooit zo geweest. Dat zal ook nooit zo zijn.
******************

*************************************

**********************************************************************************************************************************8

DE SPIRITUELE STRALEN
Klik hier voor de afbeeldingen.

door Kim Michaels

Wat heb jij met de spirituele stralen te maken? Er zijn in principe een aantal redenen voor:

Alles wat je doet, gebeurt met de energie van één of diverse spirituele stralen. De hele materiële wereld is uit de zeven stralen gemaakt.
Iedere beperking die je tegenkomt wordt gecreëerd door een vervorming van één of meer van de zeven spirituele stralen.
De ENIGE manier om een bepaalde beperking te transcenderen is door je te bevrijden van a): de overtuiging die de beperking heeft gecreëerd en b): de laag frequente energie die er is opgewekt.
De ENIGE manier om de laag frequente energie te transformeren die wordt gevormd door de vervorming van een bepaalde straal, is door de zuivere energie van die straal op te roepen. Elke straal vormt het tegengif voor de vervormde energie van die straal.
Samengevat: Alleen als je de spirituele stralen kent, kun je effectief de beperkingen die je hebt herkennen en overwinnen. Hier volgt een beschrijving van elke straal: de zuivere eigenschappen en de vervormingen. Elke straal heeft bepaalde ambten, die door geascendeerde wezens worden bekleed:

De Elohim vertegenwoordigt het ambt dat wordt bekleed door de wezens die het materiële universum daadwerkelijk hebben opgebouwd.
Het ambt van Aartsengel wordt bekleed door wezens die als boodschapper dienen tussen, of tussenpersoon voor, het spirituele en het materiële rijk.
De Chohan is een geascendeerde meester die in de eerste plaats niet-geascendeerde wezens helpt op het pad van initiaties dat tot de ascensie leidt.

EERSTE STRAAL:

Kleur: elektrisch blauw

Corresponderende chakra: keel

Elohim: Hercules en Amazonia

Aartsengel: Michaël en Faith (Geloof, Vertrouwen)

Chohan: Master MORE, staat ook bekend als El Morya, Master M, M, of Bapu.

Zuivere eigenschappen: Traditioneel de straal van macht en wilskracht, maar vanuit dieper inzicht vertegenwoordigt de eerste straal de creatieve aandrang. Dit is de wens om jezelf tot uitdrukking te brengen, de bereidheid om te experimenteren, zelfs als je de uitkomst niet van tevoren weet. Ook de bereidheid om op de stroom van het leven mee te gaan en van elke ervaring te leren. De eerste straal wakkert het gevoel aan dat alles er toe doet, dat het leven opwindend is en dat ieder afzonderlijk positieve invloed op iets kan hebben. De eerste straal is de sleutel tot jouw bereidheid om voor het geheel te werken, in plaats van jezelf te verheffen.

Vervormingen: De vervorming van de creatieve wilskracht is angst voor het onbekende, die zich tot uitdrukking brengt als de vaardigheid om macht te misbruiken om alle omstandigheden onder controle te krijgen, waaronder andere mensen. Er bestaat angst om zich met activiteiten bezig te houden waar men de uitkomst niet van weet of de uitkomst van wordt gegarandeerd, wat vanzelfsprekend de creativiteit smoort. Mensen die vervormingen van de eerste straal hebben, houden zich vaak bezig met diverse machtsspelletjes met andere mensen, allemaal op basis van de wens om de uitkomst naar hun hand te zetten. Dit is een poging om de levenskracht zelf te onderdrukken, die altijd in de richting van transcendentie gaat, en in plaats daarvan het gescheiden zelf beschermt en wat die denkt dat hij op deze wereld kan bezitten. Dit kan leiden tot het gevoel dat je andere mensen bezit, wat één van de belangrijkste bronnen van conflicten op deze planeet is. In mildere gevallen zijn mensen bang om hun creativiteit te gebruiken en hebben zij het gevoel dat zij machteloos zijn, zij hebben het gevoel dat niets ertoe doet en dat iemand geen verschil kan uitmaken – dus, waarom zou jij je nog uitsloven?

TWEEDE STRAAL:

Kleur: goudgeel

Corresponderende chakra: kruin

Elohim: Apollo en Lumina

Aartsengel: Jophiël en Christina

Chohan: Heer Lanto

Zuivere eigenschappen: Traditioneel beschouwd als de straal van wijsheid, verlichting, en zelfkennis. Maar op dieper niveau is het de straal die het mogelijk maakt het gescheiden zelf te zien en in te zien dat gescheidenheid niet echt bestaat. Door middel van de tweede straal kun je de onderliggende waarheid ervaren dat al het leven één is, omdat niets kan worden gescheiden van de alomtegenwoordige Schepper. Open staan voor een hoger inzicht is ook een eigenschap van de tweede straal, evenals het besef dat er veel deugdelijke uitdrukkingsvormen van de waarheid zijn, die alle op de onderliggende waarheid wijzen dat alles één is.

Vervormingen: De vervorming van de tweede straal is de valse wijsheid, die denkt dat hij alles weet en de allerhoogste waarheid bezit. Die illusie wordt gebaseerd op de belangrijke illusie van de dualiteit, namelijk dat de ‘realiteit’ kan worden opgesplitst in aparte compartimenten en dat de gescheiden geest het recht en de vaardigheid heeft om te beslissen wat waar en onwaar is. De vervormingen van de tweede straal kun je zien bij mensen die er absoluut van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben – vooral degenen die fanatiek worden – en anderen willen dwingen daarin mee te gaan. Een andere vervorming is intellectualisme, omdat mensen dan voor of tegen een idee argumenten aanvoeren zonder ooit verder te gaan dan dat idee en een directe ervaring te krijgen van de Geest die alle woorden overstijgt.

DERDE STRAAL:

Kleur: roze

Corresponderende chakra: hart

Elohim: Heros en Amora

Aartsengel: Chamuël en Charity (liefdadigheid, barmhartigheid, mensenliefde, naastenliefde)

Chohan: Paul de Venetiaan

Zuivere eigenschappen: Traditioneel wordt de derde straal beschouwd als de zetel van liefde, naastenliefde, het waarderen van schoonheid en onbaatzuchtigheid. Maar volgens het diepere inzicht is de derde straal de zetel van evenwicht.

Liefde kan worden beschouwd als de kracht die evenwicht in het leven brengt, de kracht die de twee basale krachten in de schepping in evenwicht houdt, namelijk de uitgaande (mannelijke of Vaderimpuls) en de samentrekkende (vrouwelijke of Moederimpuls). Als die twee krachten niet in evenwicht zijn, bestaat de neiging om één van die twee in het extreme door te voeren. Dit houdt in dat alles wat niet op een evenwichtige manier wordt geschapen, te ver wordt doorgevoerd en dus uiteen valt, of dat het niet genoeg wordt doorgevoerd, en dus niet tot bloei komt en op den duur zichzelf vernietigt doordat het samentrekt.

De zuivere eigenschappen van de derde straal geven je de vaardigheid om het onvoorwaardelijke te ervaren, namelijk de enige waarheid die de twee extremen die door de dualistische geest worden gecreëerd, te overstijgen. Je kunt voelen of iets dualistisch is, hoewel je er misschien geen duidelijke verklaring voor hebt. Je voelt gewoon dat het onvoorwaardelijke niet ‘klopt’, omdat jij de onvoorwaardelijke aard van God/de waarheid in jouw hart ervaart.

De eigenschappen van de derde straal leiden tot een intens innerlijk gevoel van eenzijn met al het leven, dat tot de vaardigheid leidt om onderscheid te maken wanneer iets goed voelt (omdat het al het leven verheft) of niet goed voelt (omdat het één deel van het leven verheft en een ander deel naar beneden haalt). Door middel van de derde straal kun je te weten komen wat het juiste is om te doen, zelfs al kun je het nog niet verstandelijk uitleggen. Met de eigenschappen van de derde straal kun je ook aanvoelen wanneer iets wordt gedaan vanuit egoïstische motieven, die je de kracht geven om jezelf in evenwicht te brengen.

Vervormingen: De belangrijkste vervorming van de derde straal is het gebrek aan evenwicht, maar dit kan op veel subtiele manieren tot uitdrukking worden gebracht. Eén manier daarvan is dat wat veel mensen liefde noemen, eigenlijk een bezitterige poging is om anderen in hun macht te krijgen. In extreme vorm kan dit als haat tot uitdrukking worden gebracht en de wens om iemand te straffen of te vernietigen die weigert te doen wat iemand zegt. Veel mensen worden bijvoorbeeld verliefd, maar beginnen daarna te doen of zij de persoon die zij beweren lief te hebben, bezitten.

Een andere vervorming is de vaste overtuiging dat het middel het doel heiligt, wat inhoudt dat omdat iemand van zijn superieure doel houdt, hij gerechtigd is andere mensen te dwingen of te doden om dat doel te bereiken. Deze geperverteerde vorm van liefde heeft tot enkele van de ergste gruweldaden in de geschiedenis geleid. Er zijn maar weinig mensen die er moeilijker van te overtuigen zijn dan degenen bij wie hun kijk op de wereld uit evenwicht is geraakt door fanatisme. Dus geloven mensen dat zij, om hun liefde voor God te bewijzen, anderen moeten doden.

VIERDE STRAAL:

Kleur: schitterend wit

Corresponderende chakra: stuit

Elohim: Purity (Zuiverheid) en Astrea

Aartsengel: Gabriël en Hope (Hoop)

Chohan: Serapis Bey

Zuivere eigenschappen: Traditioneel worden zuiverheid, hoop en zelfdiscipline als de eigenschappen van de vierde straal beschouwd. Maar op dieper niveau is het de schakel tussen jouw Geest en je fysieke lichaam en de materiële wereld. De vraag die wordt gesteld op het niveau van de vierde straal is of je de materiële wereld macht geeft over jouw Geest, zodat jij jouw uitdrukkingsvorm op deze wereld inperkt. De vraag is of jij gelooft dat de huidige omstandigheden op de materiële wereld echt bestaan, permanent en niet te veranderen, of dat je bereid bent om jouw creatieve kracht erop los te laten om de materiële wereld – het Moederelement – in een stroomversnelling te brengen om de huidige omstandigheden te ontstijgen.

De eigenschappen van de vierde straal stellen je in staat om te vermijden dat je in de illusie vast komt te zitten dat de verschijnselen in de materiële wereld echt zijn of blijvend bestaan. Je zult dan in staat zijn om te vermijden dat je in een eindeloze cyclus verzeild raakt om te voldoen aan de lagere, lichamelijke, vleselijke of menselijke wensen. In plaats daarvan beschouw je de wereld als middel om in zelfbewustzijn te groeien. Dit houdt in dat je moeiteloos activiteiten vermijdt die niet aan dit doel beantwoorden. Maar hier is een diepere laag van inzicht voor nodig, omdat jij natuurlijk wel beseft dat het niet een kwestie is van alle menselijke of fysieke activiteiten vermijden – de kunst is om die tot iets spiritueels te verheffen.

De laatste illusie die je op het spirituele pad moet overwinnen, is het idee dat er een scheiding bestaat tussen het spirituele en het materiële rijk, tussen spirituele en materiële activiteiten. In plaats daarvan ben je in staat om in het eenzijn te blijven, alles wat je doet tot een spirituele activiteit te maken. Dit voldoet dan aan het doel waar jij in de eerste plaats voor geïncarneerd bent, namelijk de vibratie van het hele materiële universum naar een hoger niveau accelereren, waardoor het een permanent deel van het spirituele rijk kan worden.

Vervormingen: Traditioneel wordt de vervorming als iets onzuivers, en chaos, beschouwd. Maar op dieper niveau is de vervorming het gevoel dat de huidige omstandigheden echt bestaan, dat die zijn zoals het zou moeten zijn of boven jouw macht om te veranderen. Je begint te denken dat deze wereld van het spirituele rijk wordt gescheiden, misschien zelfs dat die van de duivel is en dat jij die met rust moet laten, er niets aan moet proberen te veranderen.

Je kunt zelfs geloven dat jij niet het recht hebt om spiritueel te zijn op deze wereld of dat jij niet het recht hebt om jouw spirituele krachten op deze wereld tot uitdrukking te brengen. In plaats daarvan denk je dat jij de huidige omstandigheden moet accepteren en je eraan aanpassen. De allergrootste perversie is dat je zelfs gelooft dat jij een totaal materieel wezen bent, een product van het materiële universum – dat jij uit stof bent ontstaan en dat jij tot stof weerkeert. In die gemoedsgesteldheid bestaat natuurlijk geen hoop op acceleratie naar een hogere staat. Maar aangezien het leven zelf uit acceleratie naar Meer bestaat, is dit een gemoedsgesteldheid die Jezus de ‘dood’ heeft genoemd, waarmee hij spiritueel dood bedoelde.

VIJFDE STRAAL:

Kleur: smaragdgroen

Corresponderende chakra: derde oog

Elohim: Cyclopea en Virginia

Aartsengel: Raphaël en Moeder Maria

Chohan: Hilarion

Zuivere eigenschappen: Traditioneel moeten waarheid en visie als de eigenschappen van de vijfde straal worden beschouwd – maar visie op wat? De vijfde straal is de zetel van de eenpuntige visie, zoals door Jezus word geïllustreerd met de opmerking: “Als jouw oog op één doel is gericht, is jouw hele lichaam vol licht.” De enkelvoudige visie is de Christusvisie, die de dualistische staat overstijgt. Dit wordt gebaseerd op het besef dat ELKE WILLEKEURIGE uitdrukking van de ‘waarheid’ in de materiële wereld minder is dan de Geest van Waarheid, en dus moet men verder dan ELKE WILLEKEURIGE uitdrukkingsvorm in de buitenwereld kijken om de waarheid te ervaren.

Als men dat doet, ziet men dat alle verdelingen niet bestaan en men ziet in dat het nodig is al het leven te verheffen. Dit leidt tot het Christusonderscheid, de vaardigheid om onmiddellijk de leugens der dualiteit te herkennen en doorzien, die altijd één deel van het leven proberen te verheffen door een ander deel naar beneden te halen. Dit wordt aangetoond door de situatie in de Hof van Eden, waarin de Slang tot Eva zei: “Gij zult voorzeker niet sterven.” En voegde daarmee het element twijfel toe aan haar bewustzijn. De eigenschappen van de vijfde straal stellen jou in staat om deze kromme logica te doorzien. Je kunt ook begrijpen dat alle verschijnselen op de materiële wereld slechts tijdelijk zijn en daardoor kun jij het volmaakte concept voor mensen of omstandigheden die getransformeerd moeten worden, bewaren.

Vervormingen: De vervormingen zijn gebrek aan visie, gebrek aan het vermogen om onderscheid te maken tussen de niet duale Waarheid en de vele dualistische ‘waarheden’ die leiden tot twijfel en het gevoel van hopeloosheid of het gevoel dat de waarheid niet bestaat. Ook het geloof dat er maar één waarheid is, en dat is onze waarheid. Ook het gevoel dat wij, omdat wij de enige waarheid bezitten, in een strijd vastzitten tegen anderen die een andere denkwijze aanprijzen, en dat het nodig en gerechtvaardigd is om hun systeem te bekritiseren en zelfs te vernietigen. Mensen die kritiek hebben op andere mensen of ideeën, hebben de eigenschappen van de vijfde straal vervormd. Een andere perversie is de neiging te zeggen dat als mensen bepaalde dingen doen of geloven, zij dan slecht zijn – omdat je niet verder kijkt dan de tijdelijke verschijningsvormen.

ZESDE STRAAL:

Kleur: purper en goud

Corresponderende chakra: solar plexus

Elohim: Peace (Vrede) en Aloha

Aartsengel: Uriël en Aurora

Chohan: Nada

Zuivere eigenschappen: Traditioneel wordt vrede als de belangrijkste eigenschap van de zesde straal beschouwd, maar het gaat over ‘de vrede die begrip te boven gaat’. Dit is het innerlijke gevoel dat men niet door de dualistische verschijningsvormen wordt beïnvloed die van alle kanten aan iemand trekken. Het is de vaardigheid om te midden van een verwoestend conflict de stilte in jezelf te voelen. Het is de vaardigheid om de aantrekkingskracht te voelen die je in een onevenwichtige uitdrukkingsvorm van boosheid zuigen, maar in jouw centrum kunt blijven en beslissen dat jij daar niet aan mee doet.

Wanneer je die vrede bezit, kunt je waarachtig onbaatzuchtige dienstbaarheid verlenen, omdat jij er intuïtief aan werkt om iedere situatie in harmonie te brengen. En harmonie is natuurlijk de sleutel om de mensen te helpen verder te zien dan de dualistische strijd en iets gezamenlijks te vinden. Iemand die ontwikkelde eigenschappen van de zesde straal bezit, is altijd op zoek naar het gezamenlijke dat mensen verbindt en heeft de vaardigheid (vooral wanneer de hogere chakra’s ook zuiver zijn) om mensen bij dat gezamenlijke te brengen.

Vervormingen: De onmiddellijke vervorming van de eigenschappen van de zesde straal zijn boosheid en agitatie, die als een heel agressieve aandrang om anderen te dwingen tot verandering, of degenen te straffen die daar tegenin gaan, tot uitdrukking komt. Het is de niet-vrede die ook elk begrip te boven gaat, omdat je niet met redelijke argumenten bij iemand die de eigenschappen van de zesde straal heeft vervormd, kunt aankomen. Zij handelen blindelings vanuit hun gevoelens van woede en zij zullen steeds opnieuw dingen doen of zeggen die zij later betreuren. Zij zullen zelfs dingen doen waarvan iedereen weet dat ze fout zijn, maar waar ze op dat moment totaal blind voor zijn.

Een andere perversie is wat sommigen als vrede beschouwen, maar in werkelijkheid passiviteit is, de onwil om voor iets op te komen. Mensen die deze vervorming hebben, hebben de neiging zich als slachtoffer te gedragen, die alleen op krachten van buiten hen kunnen reageren en weigeren de verantwoording te dragen voor hun leven. Er zijn ook mensen die hun individualiteit verliezen en deel worden van de ‘meutegeest’ die blindelings handelt, of blindelings een sterke leider volgt. Een andere perversie is het blinde gevoel dat geweld en oorlogen een deugdelijke oplossing kunnen zijn of dat dit in sommige situaties de enige manier is, zelfs de gerechtigde manier, om te reageren.

ZEVENDE STRAAL:

Kleur: violet

Corresponderende chakra: zetel van de ziel

Elohim: Arcturus en Victoria

Aartsengel: Zadkiël en Amethist

Chohan: Saint Germain en Kuan Yin

Zuivere eigenschappen: Traditioneel worden vrijheid, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid als de eigenschappen van de zevende straal beschouwd. Maar het diepere inzicht is, is dat het de zetel van speelsheid is, je bereidheid om het leven te benaderen zoals in Jezus’ uitspraak: “Tenzij je als een klein kind wordt, zul je het koninkrijk niet betreden.”

Wanneer je de eigenschappen van de zevende straal belichaamt, heb je het gevoel dat de wereld in principe goed is, en dat jij hier bent om jezelf tot uitdrukking te brengen en te spelen met wat jij tot je beschikking hebt. Jij maakt je niet druk om het leven of de toekomst en je vertrouwt erop dat de Geest je beschermt en dat de Moeder voor jou zal zorgen. Daardoor heb je een gevoel van opborrelende vrijheid en de wens om te ervaren wat de wereld jou te bieden heeft en jouw eigen creatieve uitdrukkingsvorm eraan toe te voegen.

Vervormingen: De voornaamste vervorming van de eigenschappen van de zevende straal, is de neiging om het leven veel te serieus op te vatten. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door zowel vrijheid als rechtvaardigheid te vervormen, wat samenkomt in het gevoel dat je in een wereld leeft waarin alles strijd oplevert, misschien zelfs strijd tegen een kracht die op een onrechtvaardige manier jouw vrijheid afneemt.

Neem het oude gezegde: “Lach om de duivel en hij maakt dat hij wegkomt.” Het is waar, in die zin dat jij, als je iets te serieus opvat, iets anders macht geeft. Natuurlijk zou je zelfs kunnen zeggen dat er veel op de wereld is wat jou in jouw vrijheid probeert te beperken en die zelfs onrechtvaardig is, houdt dat dan in dat jij dat niet serieus moet nemen? Toch bestaat er evenwicht, omdat men zich de waarheid realiseert van een andere uitspraak van Jezus: “Wees sluw als slangen, maar onschuldig als duiven.” Er bestaat een subtiel evenwicht tussen naïef zijn voor de tijdelijke omstandigheden op de wereld en die al te serieus opvatten, waardoor jij denkt dat je pas vrij kunt zijn, als die verandert zijn.

De grootste perversie van de zevende straal is de epische denkwijze, waarin je denkt dat de wereld een epische strijd tussen goed en kwaad aan het voeren is, wat inhoudt dat alles gerechtigd is in de strijd om het kwaad te verdelgen. Dit leidt tot totale ongevoeligheid voor het leven, dat tot een aantal van de ergste voorbeelden van menselijke wreedheid heeft geleid. Maar net als al het andere, ongevoeligheid voor anderen ontstaat door ongevoeligheid voor jezelf.

Wanneer jij de eigenschappen van de zevende straal hebt vervormd, heb je de neiging te denken dat de problemen op de wereld bestaan omdat andere mensen die niet zo serieus opvatten als jij. Naarmate jij die onevenwichtigheid overwint, besef je dat de omstandigheden hier nog zijn, omdat de mensen die te serieus opvatten en daardoor denken dat de omstandigheden op de materiële wereld macht over hun Geest heeft. In werkelijkheid zijn wij allemaal spirituele wezens en één van onze allergrootste taken op aarde is dat wij demonstreren dat wij niet materiële omstandigheden onze Geest laten inperken en de uitdrukkingsvorm daarvan op deze wereld. Ons hogere zelf door ons tot uitdrukking brengen is de sleutel tot vrijheid en dat is de speelsheid van het goddelijke mensenkind dat weet dat hij of zij één is met de Vader – en met God is alles mogelijk.

ACHTSTE STRAAL:

Corresponderende chakra: de geheime kamer van het hart

Aartsengel: Uzziël

Chohan: de Maha Chohan

De achtste straal heet de Straal van Integratie, omdat je alle positieve eigenschappen van de eerste zeven stralen moet integreren. Dit houdt in dat je de vervormingen van de eerste zeven stralen moet hebben getranscendeerd, anders zullen die verhinderen dat je alle stralen integreert.

BERICHTEN:
NIEUWE VERTALINGEN EN BERICHTEN
More to Life Store
BOEKEN in het Nederlands
CONFERENTIES/WEBINARS
De Wereldwake van Moeder Maria
De Nederlandstalige Site
OP ALLES OP DEZE SITE ZIT COPYRIGHT © KIM MICHAELS – TINEKE VAN DER ZEE
Ondersteund door WordPress.

**************************************************************************************************************************************************

VERKLARENDE WOORDENLIJST A-B
Het Achtvoudige Pad van de Boeddha
Traditioneel het pad dat door Gautama Boeddha werd voorgeschreven om het lijden te overwinnen. Een diepgaander mystiek inzicht is echter dat dit het pad beschrijft om meester te worden over de eerste zeven stralen

Akasha, Akashakronieken
Een energie met een hogere vibratie dan al het andere in het materiële rijk. Het dient als een opnameapparaat dat alles vastlegt wat ooit in de materiële wereld is gebeurd. Mensen met ontwikkelde vermogens kunnen de Akashakronieken lezen. In de toekomst zal het mogelijk worden om ze via technische apparaten te lezen.

Alchemie
In het populair is het het proces om basismetalen in goud te veranderen. De diepere, mystieke betekenis is het transformeren van de basis van het menselijke bewustzijn in het goud van een meer gespiritualiseerd bewustzijn, zoals het Christusbewustzijn.

Alpha en Omega
Twee spirituele wezens die in de centrale zon verblijven, het hoogste niveau in de wereld van vorm.

Antichrist
Het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit. Het bewustzijn vormt een filter dat de waarneming vervormt op zodanige manier dat het plausibel lijkt dat wij gescheiden wezens zijn, gescheiden van God, van elkaar en het materiële universum. Hoe steviger wezens in dit bewustzijn vastzitten, hoe echter de illusie hen toe lijkt. Dus zullen ze handelen alsof ze echt gescheiden wezens zijn, wat inhoudt dat ze geloven dat wat zij anderen aandoen, geen invloed op hen heeft. Dit is de oorsprong van de onmenselijkheid van de mens en de oorsprong van het kwaad. Menselijke wezens kunnen in dit bewustzijn gevangenzitten, maar niet-materiële wezens, die de duistere krachten vormen, ook.

Aartsengel, Archeia
Engelen worden in troepen verdeeld, en elke troep wordt door een Aartsengel geleid. Elke Aartsengel heeft een vrouwelijke component, Archeia genaamd. Er bestaan paren voor elk van de zeven stralen, maar er zijn ook ander groepen engelen. De volgende lijst bevat de namen van de Aartsengel en Archeia voor elke straal: •

Eerste Straal: Michaël en Faith (Geloof)
Tweede Straal: Jophiël en Christina
Derde Straal: Chamuël en Charity (Liefdadigheid)
Vierde Straal: Gabriël en Hope (Hoop)
Vijfde Straal: Raphaël en Moeder Maria
Zesde Straal: Uriël en Aurora
Zevende Straal: Zadkiël en Amethyst (Amethist)

Ascensie
Een proces waarbij een wezen evolueert naar het zelfbewustzijn dat door het volledige Christusbewustzijn wordt vertegenwoordigd. In deze bewustzijnsstaat kan men alle leugens doorzien die de illusie van gescheidenheid en dualiteit maken. Dus ziet men de onderliggende waarheid dat niets van de Schepper losstaat en dat alle van zichzelf bewuste wezens verlengstukken zijn van de Schepper. Daarom probeert men al het leven te verheffen, in plaats van zichzelf als gescheiden wezen. Nadat een wezen ascendeert, verblijft hij voorgoed in het spirituele rijk en hoeft niet weer te incarneren.

Het Astrale Vlak
Alles wordt van energie gemaakt en energie is een continuüm van vibraties. Er zijn bepaalde verdelingen in dit continuüm van energie, bijvoorbeeld het materiële universum wordt gemaakt van vibraties binnen een bepaald spectrum. Het materiële universum bestaat echter uit vier delen: het etherische (identiteits-), het mentale, het emotionele en het fysieke niveau.

Het emotionele niveau heeft nog meer indelingen, en de laagste daarvan wordt gemaakt door mensen met negatieve emoties, zoals angst, boosheid en haat. Het astrale vlak is een afdeling binnen het emotionele rijk en het lijkt op de visies die mensen door de tijd heen van de hel hebben gehad.

Atlantis
Een vroegere beschaving die op zich een continent in het midden van de Atlantische Oceaan bevond. Dit continent verdween ongeveer 10.000 jaar geleden te wijten aan handelingen van de bewoners. Deze Atlantische beschaving was technisch gesproken superieur aan onze tijd, maar door het gebrek aan spiritueel bewustzijn hebben de bewoners ervoor gezorgd dat de beschaving zichzelf vernietigde, omdat zij energie in een lagere kwaliteit omzetten, wat tot oorlogen en catastrofale rampen leidde.

Aquariustijdperk
Er is een precessie van astrologische cycli, die bij benadering 2150 jaar duren. Het vorige tijdperk was het Vissentijdperk, waar Jezus de spirituele meester voor was. Voor het Aquariustijdperk is geascendeerde meester Saint Germain de meester. Volgens Saint Germain, werd het Aquariustijdperk officieel op 22 maart 2010 geïnaugureerd.

Aura
Een energieveld dat het menselijke lichaam omhult. Er zijn niveaus in de aura, die komen overeen met de niveaus van het materiële rijk. Je hebt een identiteitslichaam, een mentaal lichaam en een emotioneel lichaam, naast het fysieke lichaam.

RUSLAND
WIN43: DE MENSEN LOSSNIJDEN VAN DEMONEN
WIN44: OPROEPEN OM JE FOCUS OP DE WERKELIJKHEID TE RICHTEN
WIN45: EEN NIEUWE AANPAK VAN DE ECONOMIE OPROEPEN
WIN46: DE FOCUS OP BETROUWBARE KENNIS OPROEPEN
WINV49 INVOCATIE VOOR BASALE MENSELIJKHEID
WERELDVERANDERING
DE FYSIEKE PLANEET VERANDEREN
DE AARDE ZAL NIET METEEN VERANDEREN EN HET KONINKRIJK VAN GOD OPENBAREN
DE LIEFDE VAN DE MOEDER IS NIET EEN DOEL OP ZICH EN ZOU GEEN DENKEN IN KRINGETJES MOETEN WORDEN
HOE DE ROZENKRANSEN VAN MOEDER MARIA OORLOGEN KUNNEN VOORKOMEN
KUNNEN SPIRITUELE MENSEN NATUURRAMPEN VOORKOMEN?
NATUURRAMPEN: WORD ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING IN PLAATS VAN HET PROBLEEM
HET BELANG VAN LICHT OPROEPEN
BEGRIJPEN WAT ROZENKRANSEN WEL OF NIET KUNNEN DOEN
GELUID IS EEN CREATIEVE KRACHT – LEER HOE JE HET CONSTRUCTIEF GEBRUIKT
HET EENSTEMMIG OPZEGGEN VAN ROZENKRANSEN
HET LEVENDE WOORD BRENGT HET OORDEEL OVER DE MACHTSELITE
HOE JE HET MEEST EFFECTIEF SPIRITUEEL LICHT OPROEPT
HOE ROZENKRANSEN HET EFFECT VERSTERKEN VAN MENSEN DIE FYSIEK WERK DOEN
JE HEBT HET RECHT OM DE WIL VAN GOD TE ROEPEN OM ZICH OP AARDE TE MANIFESTEREN
HET GROTE PLAATJE
DE ASCENSIE VAN DE AARDE VERLOOPT NIET AUTMATISCH OF WORDT GEGARANDEERD
DE BELANGRIJKSTE DYNAMIEK DIE ERVOOR ZORGT DAT EEN BESCHAVING OF PLANEET ZICHZELF VERNIETIGT
DE KOSMISCHE KRACHT ACHTER GROEI BEGRIJPEN
DE WAARHEID OVER DUISTERE KRACHTEN – WAARONDER DE DUIVEL EN SATAN
DEZE WERELD WERD ONTWORPEN OM BEPAALDE WEZENS DE KANS TE GEVEN OM GODS AANWEZIGHEID TE ONTKENNEN
HET KOSMISCHE PERSPECTIEF OP DE AARDE
VEEL MENSEN MOETEN NU DE TEST ONDERGAAN OM HUN WERELDSE INDIVIDUALITEIT LOS TE LATEN
HOE EEN PAAR MENSEN DE SAMENLEVING KUNNEN VERANDEREN
DE BASALE DYNAMIEK DIE HET CONFLICT TUSSEN VERSCHILLENDE GROEPEN VORMT
DE WARE OVERWINNING IS EEN SPIRITUELE OVERWINNING
DEMOCRATIE IS EEN BUITENGEWOON VEELEISENDE REGERINGSVORM
DIVERSIFICATIE EN VERSCHILLEN ZORGEN IN FEITE NIET VOOR CONFLICTEN
ER BESTAAT GEEN ENKEL SYSTEEM DAT ALLE PROBLEMEN OPLOST
ER IS MAAR ÉÉN CONFLICT DAT ZICH STEEDS MAAR WEER HERHAALT
HOE ÉÉN PERSOON WEL – OF NIET – HET VERSCHIL MAAKT
TOT JIJ IETS ZEGT, ZAL DE GOUDEN EEUW ZICH NIET MANIFESTEREN
TREK DE MAATSCHAPPIJ IN EN BRENG JE CHRISTUSSCHAP TOT UITDRUKKING
HOE JE DE MAATSCHAPPIJ VERANDERT
ALLE MENSEN ZIJN IN BEWUSTZIJN VERBONDEN, ALS EEN PIRAMIDE
ALLE POSITIEVE VERANDERINGEN BEGINNEN MET EEN IDEE DAT DOOR DE GEASCENDEERDE MEESTERS NAAR BUITEN WORDT GEBRACHT
BEGRIJPEN WIE POSITIEVE VERANDERINGEN IN DE SAMENLEVING KAN BRENGEN
DE GROOTSTE DIENST DIE JE KUNT BEWIJZEN, IS HET SPIRITUELE PAD DEMONSTREREN
DE ILLUSIE OVERWINNEN DAT HET INDIVIDU GEEN VERSCHIL IN DE MAATSCHAPPIJ KAN MAKEN
DE SLEUTEL OM DE SPIRITUELE MENSEN HUN ROL IN DIT TIJDPERK TE LATEN VERVULLEN
DE UITDAGING VOOR DE AARDE: WORDEN JULLIE MEER
DE WARE SLEUTEL OM EEN NATIE TE VERANDEREN, IS HET BEWUSTZIJN VAN DE MENSEN TE VERANDEREN
EEN PAAR MENSEN ZULLEN DE AARDE NIET REDDEN
HET CONCEPT HET SPIRITUELE EVENWICHT BEWAREN
HET WARE PAD VAN AL HET LEVEN VERHEFFEN
HOE EEN RELATIEF KLEIN AANTAL MENSEN EEN HELE NATIE KUNNEN BEÏNVLOEDEN
PRATEN VERANDERT DE WERELD NIET
WEES BEREID BUITEN HET KADER TE DENKEN
HULPMIDDELEN SELECTEREN OP BASIS VAN SPECIFIEKE ONDERWERPEN
HULPMIDDELEN UITKIEZEN VOOR SPECIFIEKE NATIES
WERELDAFFIRMATIES
AARTSENGEL MICHAËL, NEEM DE LEIDING OVER DE WERELD
AFFIRMATIE OM CONFLICTEN TE VERTEREN
AFFIRMATIE OM HET BEWUSTZIJN VAN OORLOG TE VERTEREN
AFFIRMATIE OM VREDE OP TE ROEPEN
AFFIRMATIE VOOR DE SLACHTOFFERS VAN RAMPEN
HOE JE HET OORDEEL OPROEPT
IK ROEP HET ONTWAKEN VAN ALLE ZIELEN OP AARDE OP
VOOR HET OORDEEL VAN DE ANTICHRIST
WEES GEGROET VREDESVLAM
WERELDVISUALISATIES
DE BESCHERMING VAN HET AMBT VAN DE PRESIDENT
DE PLANETAIRE STROOM VAN ENERGIE VAN OOST NAAR WEST
DE VLAM VAN GOD IN HET CAPITOOL IN DE VERENIGDE STATEN VISUALISEREN
DE WIL VAN GOD OPROEPEN VOOR SPECIFIEKE PLANETAIRE PROBLEMEN
EEN MEDITATIE OM GENADE EN VERGEVING TE BINDEN AAN ZUURSTOFMOLECULEN
JE PROBLEMEN IN DE VUURZUIL WERPEN
OM DE OOSTKUST VAN AMERIKA MET DE WESTKUST TE VERBINDEN
ORKANEN VOORKOMEN
VISUALISATIE OM ONVOLMAAKTE WERELDOMSTANDIGHEDEN TE VERTEREN
WERELDVREDE
DE ROOS VAN VREDE BOVEN JE SOLAR PLEXUS VISUALISEREN
GAUTAMA BOEDDHA BIEDT JULLIE EEN DEEL VAN ZIJN VREDESVLAM AAN
GAUTAMA BOEDDHA’S SPECIALE GESCHENK OM JE DE INNERLIJKE VREDE TE LATEN BEWAREN
ZIT IN EENZIJN MET DE BOEDDHA
WERELDWAKE
BOEKEN IN HET NEDERLANDS
3 DECEMBER 2018 ADMIN

De boeken op deze pagina zijn te koop als e-book in de STORE van ‘More to Life’ tenzij anders vermeld. Gedrukte boeken van Kim Michaels kun je bestellen bij amazon.nl en bol.com. Dat is goedkoper.

Bij de boeken die Jurgen Foortjes heeft vertaald, staat een link. Jurgen heeft zelf ook een aantal boeken geschreven die berusten op het gedachtegoed van de websites van Kim Michaels. Kijk hiervoor op zijn eigen site.

De dictaten van de conferenties worden vaak tot boeken verwerkt. In de boeken staat na ieder hoofdstuk een invocatie. Als je alleen wilt weten wat in het dictaat staat, dan kan ik je ook van harte aanbevelen om een abonnement te nemen op de soundfiles (in het Engels) van de dictaten van de geascendeerde meesters die op de Engelse Ascended Master Light website staan.

De Nederlandse teksten van die dictaten vind je op deze site hier. Ze staan op volgorde van datum. Omdat die dictaten de laatste tijd meteen in boeken worden gezet, bevat de sectie Ascended Master Light in het Engels veel minder volledige dictaten dan voorheen. Van sommige dictaten staan er wel eerste bladzijden op. In het begin heb ik nog wel een aantal vertaald. Ik ben daarmee opgehouden; het is te veel werk om het begin van hoofdstukken te vertalen die je toch niet verder kunt lezen. Ik besteed mijn tijd liever aan hele boeken.

Duurzaam managen

Noot: Dit is een boek dat Douwe Schuhmacher heeft geschreven over duurzaam managen op basis van het materiaal van Kim. Voor wie interesse daarin heeft, kun je kijken op www.duurzaammanagen.nl.

Het lijkt wel of de wereld steeds meer verdeeld raakt en we steeds minder begrip voor elkaar hebben, wat tot hevige conflicten kan leiden. In dit boek wordt uitgelegd dat een mening als een persoonlijke bril is, die ieder mens draagt en die gekoppeld is aan de verschillende bewustzijnsniveaus op aarde.

In de wetenschap is de tendens om alles als apart fenomeen te bestuderen, zonder verbanden met andere domeinen te leggen. Dit boek brengt spiritualiteit naar het domein van mens en organisatie. Door wetenschappelijke en spirituele inzichten met elkaar te verbinden ontstaat er een nieuw paradigma: een andere manier om naar de wereld te kijken.

Dit boek biedt nieuwe inzichten voor managers, waarbij het opbouwen van een gemeenschappelijk beeld en ruim baan geven aan persoonlijk leiderschap de basis is, ondersteund door een organisatieontwikkelingsmodel en eigen ervaringen.

Douwe Schuhmacher is een ervaren interim-manager met een bewezen track record in het bereiken van concrete resultaten in complexe (crisis)situaties. Revitaliseren van organisaties staat altijd centraal in zijn werk. Zijn fascinatie ligt bij organisatorische interventies die ertoe doen en bepalend zijn voor succes. Dit heeft de basis gelegd voor het concept van duurzaam managen, met als missie: mensen vanuit hun kracht laten samenwerken aan een gemeenschappelijk herkend doel.

*********

De Spirituele Bevrijding van Vrouwen

The Spiritual Liberation of Women

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Een waterval van diepgaande, spirituele leringen over de omstandigheden van vrouwen en hoe vrouwen een historische gelegenheid hebben om de samenleving een nieuwe richting te geven.

Zie hoe bepaalde manipulatieve wezens ervoor kozen dat vrouwen de inferieure sekse op aarde zouden moeten zijn en hoe dit de samenleving heeft beïnvloed. Zie hoe vrouwen zichzelf kunnen bevrijden van de consequenties van deze manipulaties en hoe zij daarmee ook de samenleving kunnen bevrijden van het door mannen gedomineerde vooroordeel dat nog steeds de wereld beïnvloedt, zelfs in de moderne democratieën.

Behalve alleen inzicht, bevat dit boek tevens een aantal praktische middelen waarmee vrouwen de veranderingen die in het spirituele rijk en in de hogere niveaus van het collectieve bewustzijn al bestaan tot fysieke manifestatie kunnen brengen. Sommige onderwerpen gaan over:

• Waarom vrouwen de onfeilbare waarheid van de religie in twijfel moeten trekken
• De onbekende krachten achter de onderdrukking van vrouwen
• Wij zijn spirituele wezens en wij zijn niet geschapen als mannen of vrouwen
• Het potentieel voor solidariteit tussen vrouwen op wereldschaal
• Waarom bepaalde religies vrouwen de schuld geven voor de ‘val van de mannen’
• Jezus heeft nooit gewild dat het Christendom vrouwen zou onderdrukken
• Hoe je de controle spelletjes tussen mannen en vrouwen kunt overwinnen
• Hoe je geweld tegen vrouwen kunt overwinnen
• Hoe je vrouwen (en mannen) kunt bevrijden van seksuele uitbuiting
• Hoe je vrouwen kunt bevrijden van de controle door de machtselite
• Hoe je alle vrouwen aan een beter leven kunt helpen

*********

Er Vrede mee hebben dat je op Aarde bent

Making Peace with being on Earth

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is een van de werkboeken die verder ingaan op de roman ‘Mijn levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. De roman introduceert het idee dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. We hebben toen grote spirituele trauma’s opgelopen als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt. Veel van ons dragen deze trauma’s nog steeds bij zich en dit verklaart waarom we soms het gevoel hebben dat we geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen overwinnen.

Dit boek spreekt heel rechtstreeks over het feit dat je op een dichte en moeilijke planeet bent. Je leert het verschil tussen creativiteit op aarde en op natuurlijke planeten (planeten zonder oorlogen en conflicten). Dit helpt je om je creativiteit op een vrijere manier te benutten, en zonder over jezelf te oordelen dat je niet perfect bent.

In dit boek staat dat jij ook weer contact kunt maken met jouw oorspronkelijke doel om naar de aarde te komen en hoe jij je ware zelf op deze planeet kunt ervaren. Je leert hoe je onaangename herinneringen kunt uitwissen en jij je van je verleden kunt bevrijden. Er staan diepgaande leringen in over tijd en hoe je kunt voorkomen dat je een slaaf bent van de tijd. Dit boek geeft je de leringen en praktische hulpmiddelen om iets te bereiken wat maar weinig spirituele mensen hebben bereikt, namelijk dat je er vrede mee hebt dat je op aarde bent.

Dit boek is niet voor mensen die het pad nog niet zo goed kennen of die voor het eerst iets horen over Christusschap en Boeddhaschap, maar voor mensen die al een poosje op het spirituele pad zijn en die de leringen van de geascendeerde meesters kennen, vooral de leringen over hoe je spirituele trauma’s kunt overwinnen en gescheiden zelven kunt loslaten.

NOOT: Dit boek bevat dictaten van de conferentie in Estland in 2018, plus bij elk dictaat een invocatie.

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

**********

Jouw Hoogste Spirituele Potentieel bereiken

Fulfilling Your Highest Spiritual Potential

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is een van de werkboeken die verder ingaan op de roman ‘Mijn levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. De roman introduceert het idee dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. We hebben toen grote spirituele trauma’s opgelopen als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt. Veel van ons dragen deze trauma’s nog steeds bij zich en dit verklaart waarom we soms het gevoel hebben dat we geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen overwinnen.

In dit boek staat hoe je de groei kunt bereiken die je als potentieel in je Goddelijke plan had gezet voordat je incarneerde. Daarin staat ook dat je de hogere bewustzijnsstaten kunt bereiken die Christusschap en Boeddhaschap worden genoemd. Dit boek bevat diepgaande leringen van de geascendeerde meesters over hoe je de blokkades kunt overwinnen die je ervan weerhouden om je hoogste potentieel tot uitdrukking te brengen. Dit zal je bevrijden om veranderingen in je persoonlijke leven door te kunnen voeren en een bijdrage te leveren aan de samenleving, waaronder de manifestatie van de Gouden Eeuw van Saint Germain.

Je leert ook hoe je de spirituele vergiften kunt overwinnen: onwetendheid, boosheid, hoogmoed, hebzucht, jaloezie, niet-willen en er niet willen zijn. Het boek geeft praktische hulpmiddelen om je psyche te helen en tegengif op te roepen voor het spirituele gif.

Dit boek is niet voor mensen die het pad nog niet zo goed kennen of die voor het eerst iets horen over Christusschap en Boeddhaschap, maar voor mensen die al een poosje op het spirituele pad zijn en die de leringen van de geascendeerde meesters kennen, vooral de leringen over hoe je spirituele trauma’s kunt overwinnen en gescheiden zelven kunt loslaten.

NOOT: Dit boek bevat dictaten van de conferentie in Kazachstan in 2018, plus bij elk dictaat een invocatie.

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

-**********

Jouw Goddelijke Plan ten Uitvoer Brengen

Fulfilling Your Divine Plan

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is een van de werkboeken dat verder ingaat op de roman ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. De roman introduceert het idee dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. We hebben toen grote spirituele trauma’s opgelopen als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt. Veel van ons dragen deze trauma’s nog steeds bij zich en dit verklaart waarom we soms het gevoel hebben dat we geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen overwinnen.

In dit boek staat hoe weer met je Levensplan of Goddelijke plan in contact kunt komen; het plan dat je voor dit leven hebt gemaakt voordat je incarneerde. Toen je jouw Goddelijke plan maakte, had je een hogere bewustzijnsstaat en een duidelijker beeld dan je nu misschien hebt. Door de leringen en de hulpmiddelen in dit boek te benutten, kun jij je bewustzijn verhogen en de hogere aspecten van jouw Goddelijke plan gaan begrijpen. Dit kan betekenen dat je leert hoe je rechtstreeks met de geascendeerde meesters kunt samenwerken om nieuwe ideeën naar buiten te brengen of uitvindingen te doen, hoe je een actieve rol in de samenleving kunt spelen, hoe je het oordeel van Christus brengt en hoe je de geïncarneerde Boeddha kunt worden. Het kan ook inhouden dat jij je na dit leven voor je ascensie kwalificeert of dat je ervoor kiest om bij de aarde te blijven om Saint Germain te helpen bij het manifesteren van zijn Gouden Eeuw.

Contact maken met je Goddelijke plan kan je ook helpen om zingeving te vinden en het gevoel dat je vrede hebt met je leven en dat je op zo’n moeilijke planeet als de aarde bent.

Dit boek is niet voor mensen die het pad nog niet zo goed kennen of die voor het eerst iets horen over een Goddelijk plan. Het is bedoeld voor mensen die al een poosje op het spirituele pad zijn en die de leringen van de geascendeerde meesters kennen, vooral de leringen over hoe je spirituele trauma’s kunt overwinnen en gescheiden zelven kunt loslaten.

NOOT: Dit boek bevat dictaten van de conferentie in Nederland in 2018, plus een invocatie bij elk dictaat.

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

**********

MEESTERSLEUTELS TOT SPIRITUELE VRIJHEID

Master Keys tot Spiritual Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Het is een eeuwenoud axioma dat de waarheid je vrij zal maken, en de waarheid in dit boek zal je inderdaad de sleutels bieden tot spirituele vrijheid. Er is waarschijnlijk geen ander boek dat je zo’n helder en toegankelijk beeld zal geven van de basale dynamiek van het universum. Dit is daadwerkelijk het grote plaatje dat veel vragen zal beantwoorden over de spirituele kant van het leven.
Dit boek is een directe openbaring van Heer Maitreya, die de hoofddocent was in een mysterieschool die algemeen bekend stond als de Hof van Eden. Met veel diepgang legt Maitreya uit was de oorzaak was van de val van de mens, die in werkelijkheid een val in een lagere staat van bewustzijn was. In deze gemoedstoestand lijkt alles te worden gedefinieerd door zijn verhouding tot twee polariteiten, zoals goed en kwaad. Maar in werkelijkheid worden beide polariteiten gedefinieerd door de geest die afgescheiden is van de eenheid van God.
Maitreya legt uit hoe het voor leerlingen in de mysterieschool inderdaad noodzakelijk was om te experimenteren met deze ‘kennis van goed en kwaad’. Dus de val werd niet veroorzaakt door leerlingen die experimenteerden, maar door hun onbereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het nemen van hun eigen beslissingen. De leerlingen gebruikten vervolgens het dualiteitsbewustzijn om hun afscheiden van de leraar te rechtvaardigen en veel mensen houden deze beslissing tot op de dag van vandaag in stand. Dus de enige manier om voorbij een bepaald punt nog spirituele vooruitgang te boeken, is door opnieuw vrede te sluiten met jouw spirituele leraar.
Maitreya legt ook uit hoe uiterlijke religies in feite gecreëerd zijn om in feite het niet terugkeren naar de spirituele leraar te rechtvaardigen. Religies doen het voorkomen dat je gered kunt worden zonder vrede te sluiten met de leraar en dus met God. Dan legt hij een verandering voor in het religieuze debat die alle spirituele zoekers kunnen helpen uitrollen.
Maitreya geeft ook diepgaande beschrijvingen van hoe het gehele universum werkt, inclusief het ontstaan van het kwaad, het bestaan van sferen boven en beneden die van onszelf, de leeftijd van de Aarde en de vele evoluties die het schoollokaal van de Aarde hebben doorlopen sinds deze voor het eerst bevolkt werd door zelfgeware wezens, 2,5 miljoen jaar geleden. Nogmaals, deze openbaringen zullen je helpen het grote plaatje te zien en daarmee vele vragen te beantwoorden die door andere spirituele en religieuze leringen werden opengelaten.

***************************************************************************************

BEVRIJD VAN INTERNE GEESTEN

Freedom from Internal Spirits

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 2
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’, presenteren een set mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creativiteit te ontsluiten. Dit boek is de fundering voor de volgende boeken van de zeven Chohans. In dit boek geeft de leider van de Chohans, fundamentele leringen overvloed hoe wij onze medescheppende vermogens gebruiken om geesten te maken die in ons onderbewuste blijven wonen.

Die geesten lijken op computerprogramma’s die onze reacties in veel situaties overnemen. In feite bepalen die geesten bij de meeste spirituele mensen hoe hun leven verloopt. De enige manier om vooruit te gaan en een hogere bewustzijnsstaat te krijgen is dat je leert om die geesten zichtbaar te maken om bewust op beslissingen terug te komen die ze hebben geschapen. Je leert:

Wij zijn meer dan onze gedachten, meer dan de geesten

Op wat voor manier interne geesten onze spirituele groei tegenwerken

De spirituele situatie die op aarde bestaat

Geesten zien is het geheim van spirituele groei

Hoe maak je een geest zichtbaar en overwin je die

Hoe jij je bevrijdt van het doodsbewustzijn

*********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN KRACHT/MACHT

The Mystical Initiations of Power

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 3
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ zijn een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve mogelijkheden te ontsluiten. In elk boek staan de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Als je de creatieve energie van die stralen beheerst, dan nemen je creatieve vermogens toe en manifesteer je het leven dat je wilt.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Eerste Straal van macht/kracht en wil. De belangrijkste leraar op de Eerste Straal is Master MORE en hij geeft diepgaande leringen over hoe jij je creatieve macht/kracht kunt gebruiken die het tegenovergestelde is van de macht/kracht die berust op geweld die zo vaak op aarde voorkomt. Hij legt ook uit hoe je leergierig kunt worden opdat je niet onderbewust de instructies verwerpt van een spirituele leraar en in plaats daarvan luistert naar jouw ego of de verkeerde leraren. Je leert:

Hoe je het misbruik van macht kunt vermijden door je manier van spreken

Hoe je jouw hogere redeneringsvermogen kunt aanspreken

Hoe je onvoorwaardelijke liefde kunt accepteren en ontvangen

Hoe je jouw niveau van creativiteit snel verbetert

Hoe je zonder angst kunt zeggen dat er duistere krachten zijn

Hoe jij je begint te bevrijden uit de epische strijd

Hoe je jouw leven depersonaliseert

*********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VREDE

The Mystical Initiations of Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 8
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Zesde Straal van vrede en dienstbaarheid. Je zult diepgaande leringen ontdekken over hoe je vrede kunt bereiken door de innerlijke geesten te overwinnen die van je psyche een huis maken dat tegen zichzelf verdeeld is. Je leert ook:

Hoe je een actief leven kunt leiden zonder karma te maken

Om alle situaties in het leven als een kans te beschouwen om spiritueel te groeien

Om het jezelf niet meer kwalijk te nemen als je zogenaamd grote of kleine fouten maakt

Dat je geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen voor iets wat niet jouw verantwoordelijkheid is

Hoe je vrede in je relaties kunt vinden

Hoe je aan het escapisme kunt ontsnappen en je dromen kunt verfijnen

*********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VISIE

The Mystical Initiations of Vision

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 7
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteer de zeven initiaties van de Vijfde Straal van visie, waarheid en heling. Het zijn diepgaande leringen over hoe je jouw visie kunt verbeteren door de geprogrammeerd reactie te ontstijgen om alles als dingen te zien die je niet met gedachtekracht kunt veranderen. Het proces zal je helpen om verder te kijken dan het scherm van de materie en de energetische component achter alles te begrijpen. Je leert:

Hoe wij én visie als actief vermogen kunnen benutten én verkeerd kunnen gebruiken

Hoe we resultaten kunnen behalen door spirituele inspanningen

Hoe we kunnen ophouden met ons te richten op materie en dingen

Hoe we kunnen ophouden iets te projecteren op andere mensen

Hoe we kunnen ophouden iets te projecteren op onszelf

Hoe je een ware heler wordt

Hoe je naast de materie een hogere energie kunt begrijpen

*********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN LIEFDE

The Mystical Initiations of Love

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 5
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt gemaakt uit de energie van de zeven stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Derde Straal van liefde. Je zult diepgaande leringen ontdekken over hoe je elke relatie kunt verbeteren, inclusief liefdesrelaties. Bij elke lering zit een praktische oefening, gemaakt om je te helpen om de creatieve energie van de Derde Straal op te roepen en te richten. Paul de Venetiaan leert je:

Hoe jij je relaties kunt bevrijden van een strijd om de macht

Hoe je ophoudt je relatie helemaal om zeep te analyseren

Hoe jij je relatie verheft boven een competitie

Hoe geen oordeel meer te hebben over jezelf en jouw partner

Hoe jij ophoudt om je partner te dwingen het met je eens te zijn

Hoe je iets moet overbrengen zonder emotionele spanning

Hoe je vrije liefde en vrije seks kunt transcenderen

*********

HEEL JE SPIRITUELE TRAUMA’S

Healing Your Spiritual Traumas

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is het werkboek dat hoort bij de roman ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. In de roman wordt het concept gepresenteerd dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. Als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt, hebben we toen heel ernstige spirituele trauma’s opgelopen. Velen van ons dragen die trauma’s nog steeds bij zich en dat kan verklaren waarom wij het gevoel hebben dat wij geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Dit boek bevat meer leringen over deze concepten, maar ook praktische hulpmiddelen om te helpen die trauma’s te helen en alle negativiteit ten aanzien van je leven op deze planeet te boven te komen. Je leert:

Hoe je van jezelf kunt houden

Hoe je het oorspronkelijke geboortetrauma kunt helen

Hoe je elk psychisch trauma kunt helen

Hoe je Goddelijke liefde kunt ontvangen en accepteren

Hoe je jouw spirituele modus operandi kunt herkennen

Hoe je de angst kunt overwinnen om beslissingen te nemen

Hoe je er vrede mee kunt hebben dat je op aarde bent

Hoe je spirituele agressietherapie kunt gebruiken

Hoe jij je kunt bevrijden van je oerzelf

Hoe je een goed gevoel kunt krijgen over het feit dat je op aarde bent

Hoe jij je kunt bevrijden van buitensporige verlangens

Hoe je de enigma’s van het mystieke pad kunt oplossen

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

*********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VRIJHEID

The Mystical Initiations of Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 9
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ zijn een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve mogelijkheden te ontsluiten. In elk boek staan de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Als je de creatieve energie van die stralen beheerst, dan nemen je creatieve vermogens toe en manifesteer je het leven dat je wilt.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Zevende Straal van Vrijheid zoals de Geascendeerde Meester Saint Germain die onderwijst. Je ontdekt hierin diepgaande leringen over hoe je de omstandigheden kunt manifesteren die je wenst en hoe jij je spirituele en dagelijkse leven met elkaar in evenwicht brengt. Je leert:

Om het leven als een kunstwerk te benaderen door energie te gebruiken in plaats van ‘dingen’ die van materie gemaakt zijn

Je realiseert je welke omstandigheden je wel en welke je niet kunt veranderen met de kracht van je gedachten

Hoe jij je dromen en verlangens op één lijn kunt brengen met jouw eigen Goddelijke plan

Om de aarde te zien als een realiteitssimulator waarin jij veel omstandigheden kunt veranderen

Om geen beperkingen meer te zien en begint te begrijpen dat jouw omstandigheden kunnen worden veranderd met je gedachten

Hoe het proces om iets te manifesteren werkt en hoe jij tekort, dat berust op het zelf, kunt overwinnen

*********

De HELENDE MATRIX van het LIED van het LEVEN

The Song of Life Healing Matrix

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Iedere dag maken we situaties mee waarin we worden blootgesteld aan onzekerheden, mentale en emotionele beroering, positieve en negatieve stress. Alles wat we doormaken laat een merkteken achter op ons persoonlijke verhaal. Sommige daarvan zijn vrolijk, positieve herinneringen, andere zijn zo pijnlijk dat wij ze onderdrukken om aan het trauma te ontsnappen. Elk detail in ons persoonlijke verhaal onthult iets van wie we zijn en wat onze groter tegenhoudt.

In die lagen van onze persoonlijke verhalen houden we onze diepste overtuigingen, ideeën, gevoelens en gedachten verborgen die allemaal de manier waarop we leven onszelf en anderen bekijken, beïnvloeden. Dit wekt vaak ziekten op in ons mentale, emotionele en fysieke lichaam.

De Helende Matrix van het Lied van het Leven geeft je unieke handvaten om de diepste details van jouw eigen levenslied aan het licht te brengen. Dit uiterst effectieve hulpmiddel bevat de leringen van acht vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder – de geascendeerde meesters die het Goddelijk Vrouwelijke voor planeet aarde vertegenwoordigen. Zij pakken de blokkades aan om persoonlijke heling te ontvangen en introduceren een heel effectieve hulpmiddel om te helen door middel van geluid in de vorm van het Lied van het Leven. De acht invocaties die je gemakkelijk kunt leren, laten je de volgende types heling oproepen:

Transformatie van je identiteitsgevoel, zodat jij je realiseert dat je een spiritueel wezen bent in een menselijk lichaam

Zuivering van je mentale lichaam van alle illusies die je blokkeren en destructieve gedachtepatronen

Heling van emotionele wonden en het loslaten van de verzamelde negatieve gevoelens die zelfdestructieve reactiepatronen versterken

Heling van je organen en stelsels (systemen? in je fysieke lichaam van alle ziekten

Heling van elk gebrek aan evenwicht dat jou verhindert om je doelen in het leven te bereiken

Heling van elk gevoel van gebrek dat de manifestatie blokkeert van een spiritueel en materieel overvloedig leven

*********

HET GOUDEN TIJDPERK VAN SAINT GERMAIN

BEELDVORMING

Envisioning Saint Germain’s Golden Age

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Saint Germain is het primaire, spirituele wezen (of geascendeerde meester) die toezicht houdt over de komende 2000 jaar waar vaak naar verwezen wordt als het Aquariustijdperk. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden Tijdperk waarin een enorme vooruitgang zal plaatsvinden, maar hij heeft onze hulp nodig waarin wij zijn visie oppakken en deze in manifestatie brengen. Zoals Saint Germain zegt: “Ik heb de macht, jullie hebben de autoriteit. Jullie die belichaamd zijn zullen beslissen over de toekomst van de aarde, en ik heb jullie nodig om de open deuren te zijn voor mijn visie en macht, zodat we gezamenlijk een nieuwe era kunnen manifesteren voor deze verwarde planeet”. Door middel van diepgaande verhandelingen en krachtige, praktische middelen, geeft Saint Germain ons wat wij nodig hebben om een verschuiving in bewustzijn tot stand te brengen en hem te helpen om het Gouden Tijdperk te manifesteren. Je zult leren:

• Hoe je een hogere visie kunt oppakken van onze relatie tot de natuur en hoe het collectieve bewustzijn het milieu beïnvloedt.
• Waarom we de illusie moeten overwinnen dat de aarde een schaarste aan hulpbronnen heeft door te beseffen hoe we
gemanipuleerd zijn door een kleine machtselite.
• Hoe we het bewustzijn van overvloed kunnen aanroepen, zowel individueel als voor alle mensen.
• Hoe we de illusie kunnen overwinnen dat we gewone, menselijke wezens moeten zijn en hoe we ons spirituele potentieel tot
uitdrukking kunnen brengen.
• Hoe we nieuwe trends in de politiek en in het onderwijs kunnen manifesteren voor het Gouden Tijdperk.
• Waarom we onze visie op eigenaarschap moeten heroverwegen, inclusief het aannemen van een nieuwe visie op multinational
bedrijven.
• Waarom diversiteit de meestersleutel is voor het brengen van het Gouden Tijdperk.
• Waarom elitisme de sleutel is voor het begrijpen wat de geschiedenis gevormd heeft en waarom de machtselite het Gouden
Tijdperk niet kan brengen.
• Hoe je de vele vragen kunt stellen waarvan mensen geprogrammeerd zijn om ze niet te stellen.

*********

JOUW LEVENSPLAN VOOR OVERVLOED – Een Cursus in Overvloed

Your Life’s Plan for Abundance

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je daadwerkelijk het overvloedige leven kunt manifesteren, zowel spiritueel als materieel. In dit boek zul je leren:

• Hoe je de creatieve kracht in jouw geest kunt doen toenemen en vrij kunt maken van de beperkingen van de fysieke hersenen.
• Hoe je de terugkerende stroom van jouw keuzes uit het verleden, of jouw karma kunt overwinnen.
• Hoe je de emotionele energie kunt transformeren die het pijnlijk maakt om naar jouw verleden te kijken.
• Hoe je de gewoontepatronen uit het verleden die jouw reacties overnemen ongedaan kunt maken.
• Hoe je je kunt herverbinden met de liefde die jou op aarde in belichaming bracht.
• Hoe je je kunt afstemmen op jouw levensplan en innerlijke richting kunt krijgen van jouw spirituele leraren.
• Hoe je alle vier niveaus van jouw geest gebruiken kunt in jouw inspanningen om overvloed te manifesteren.
• Hoe je kunt beginnen met te stromen met de creatieve kracht van het leven zelf, in plaats van weerstand te bieden tegen de stroom.

*********

JOUW LIEFDE VOOR HET LEVEN – Een Cursus in Overvloed

Expressing your Love for Life

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Dit is de tweede uit een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met het eerste boek, Geest over materie en dan door gaat naar deel 2 en 3.
De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.
Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. In dit boek biedt Moeder Maria je een systematisch proces aan voor de verandering van jouw bewustzijn, zodat je overvloed kunt accepteren in plaats van het af te wijzen. In dit boek zul je leren:

· Hoe aanvaard jij jouw rol als mede-schepper.
· Hoe een deel van jouw psyche de manifestatie van overvloed blokkeert.
· Hoe jij het belangrijkste vermogen van het zelf kunt ontsluiten.
· Hoe je vrede kunt sluiten met jouw bron en de boze God in de lucht achter je kunt laten.
· Hoe je de vreugde van het mede-scheppen kunt ontsluiten.
· Hoe je je kunt verbinden met jouw eigen hoogste wil en deze kunt gebruiken om de oppositie tot verandering te doorbreken.
· Hoe je vertrouwen kunt hebben dat gebaseerd is op innerlijk geloof in plaats van op blind geloof.
· Hoe het meesterschap over de vier niveaus van de geest de sleutel is tot het manifesteren van overvloed, “Een kwantumsprong voorbij elke andere lering over overvloed, manifestatie of positieve houding. Als je hebt geprobeerd met andere middelen zonder resultaat, dan zullen deze oefeningen dit wel geven”.

*********

GEEST OVER MATERIE – Een Cursus in Overvloed

Mind over Matter

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Een cursus in overvloed is een nieuwe, uitgebreide editie van het boek “Masterkeys to the Abundant Life”. Het bevat alle 24 verhandelingen van het oorspronkelijke boek (8 in elk deel) plus nog 24 invocaties (8 in elk boek). Het geven van de invocaties naast het bestuderen van de verhandelingen, helpt je de leringen nog veel effectiever te integreren en toe te passen, waardoor je betere resultaten bereikt. Het is gepubliceerd in drie delen, omdat de gehele cursus 1150 pagina’s omvat.
Dit is het eerste deel van een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met dit boek en dan door gaat naar deel 2 en 3.
De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je de psychologische blokkades kunt overwinnen die jou weerhouden om jouw volledige, creatieve potentieel tot uitdrukking te brengen. In dit boek zul je leren:

• Hoe je het overvloedige leven kunt accepteren als de natuurlijke, door God gegeven omstandigheid voor jouzelf.
• Hoe je jezelf kunt vrijmaken van het bewustzijn van gebrek, waardoor de meeste mensen hun hele leven als een worsteling ervaren.
• Hoe je de onderbewuste afwijzing op overvloed kunt stoppen en kunt accepteren wat er jou gratis/vrij gegeven wordt.
• Waar overvloed vandaan komt en waarom je niet een passieve benadering kunt hebben in het ontvangen ervan.
• Hoe jouw geest ontworpen is om een kanaal te zijn voor een stroom van spirituele energie.
• Hoe je je kunt openstellen en deze stroom van energie kunt sturen zodat het spirituele en materiële overvloed in jouw leven produceert.
• Waarom de geest over de materie niet alleen mogelijk is, maar natuurlijk omdat materie geest is.

*********

HELP SAINT GERMAIN ARMOEDE TE STOPPEN

Spiritualiseer de wereld vol. 4
Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Dit boek is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving door iets te doen, dat niet door de krachten van deze wereld kan worden tegengehouden. Je kunt de kennis en de praktische middelen in dit boek gebruiken om een krachtige bijdrage te leveren aan het verwijderen van armoede en de spirituele oorzaken hiervoor van deze planeet.
Saint Germain is de primaire geascendeerde meester voor de komende 2000 jaar. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden tijdperk met een enorme vooruitgang, maar hij heeft onze hulp nodig om een van de belangrijkste blokkades voor dit nieuwe tijdperk op te ruimen, namelijk armoede en de krachten die hier achter zitten. In zeven diepgaande verhandelingen, legt Saint Germain uit dat armoede niet iets is wat door God of door de wetten van de natuur is ingesteld. Het is een volledig kunstmatig fenomeen dat voorgebracht is door de manipulatie van een kleine machtselite.
Saint Germain legt ook uit dat de leden van deze machtselite de mensheid al zeer lange tijd heeft gemanipuleerd door mensen zover te krijgen dat zij hun vrije wil verkeerd gebruikten. Dat ook is waarom de geascendeerde meesters hun oneindige macht niet kunnen gebruiken om armoede te verwijderen. De Wet van de Vrije Wil stelt dat een kritieke massa belichaamde mensen eerst het armoedebewustzijn moeten overwinnen en vervolgens de geascendeerde meesters de bevoegdheid moeten geven om de energie, het bewustzijn en de krachten die armoede in stand houden te verwijderen.
Dit boek is een toolkit die ontworpen is om je te helpen om het bewustzijn van armoede in jouw eigen geest te overwinnen en vervolgens het te helpen verwijderen van deze planeet. Als je al andere middelen hebt geprobeerd voor het manifesteren van overvloed, dan kan dit boek precies zijn wat je nodig hebt om verder te komen en het overvloedige leven te manifesteren.

*********

KOSMOLOGIE VAN HET KWAAD

Kosmology of Evil

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

De oorsprong van het kwaad is al millennia lang een mysterie geweest voor verbluffende denkers, filosofen en theologen. Het ontbrak hen aan het kosmologisch perspectief, dat ons alleen gegeven kan worden door onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters.

Dit boek onthult met grote helderheid hoe het kwaad begon als een staat van bewustzijn die werd belichaamd door wezens die rebelleerden tegen de opwaartse beweging van de kosmos. Deze gevallen wezens of gevallen engelen raakten ervan overtuigd dat het hun taak was om het ongelijk van God te bewijzen door menselijke wezens te vernietigen of onder controle te houden.

Zonder de ondoordachte ‘logica’ van de gevallen wezens te begrijpen, wordt het onmogelijk om de monsterlijke voorbeelden van het kwaad dat we op deze planeet gezien hebben, van Hitler, Stalin en Mao tot seriemoordenaars, criminelen en psychopaten te verklaren.

Maar boven dat is het onmogelijk om te verklaren waarom sommigen beweren goed te doen, terwijl ze worden gedreven door een dubbele agenda. Je zult leren:

• Waarom het kwaad in staat is geweest om zich zolang voor ons te verbergen
• Waarom gevallen wezens geen enkele empathie of verwantschap voelen met menselijke wezens, maar ons zien als vee dat kan worden gemolken om hun energie
• Waarom gevallen wezens zo bezeten zijn om ons te vernietigen dat zij liever zichzelf vernietigen dan dat ze toegeven dat ze fout zitten
• Hoe gevallen wezens ons onder controle houden door middel van onze daden, emoties, gedachten en ons gevoel van identiteit
• De soorten van kwaadaardige machten in de vier niveaus van de materiële wereld
• Hoe we een ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat ons kan helpen aan de invloeden van kwade krachten te ontsnappen
• Hoe je kun helpen het kwaad van de wereld te verwijderen

*********

HET HELEN VAN MOEDER AARDE

Healing Mother Earth

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Voor elke leerling van spirituele leringen, zal dit boek een klassieker zijn. Het werpt een nieuw licht op een van de meest belangrijke onderwerpen van onze tijd, namelijk de relatie tussen menselijke wezens en de planeet waarop we leven. Het is een feit dat wij spirituele wezens zijn en ons bewustzijn is verbonden met de kwantumgolfvorm van de planeet zelf. Daarom zijn wij mede-scheppers van de werkelijkheid die wij in de samenleving en in het milieu tegenkomen.

Het boek verklaart de 144 niveaus van bewustzijn die op aarde mogelijk zijn en hoe elk probleem dat we in de samenleving zien veroorzaakt wordt door mensen die verstrikt zijn in een bepaald niveau van bewustzijn. Dit geeft een volledig nieuw beeld van de geschiedenis, inclusief de ‘onmenselijkheid van mensen naar mensen’. Je zult leren hoe spirituele mensen een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn, zodat bepaalde problemen eenvoudigweg kunnen worden getranscendeerd.

Het boek is een directe openbaring van de spirituele leraren van de mensheid, inclusief de Goddelijke Moeder, de Boeddha en de Chohans van elk van de spirituele stralen. De ego-vrije leraren leggen uit hoe elk van ons een rol kan spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn en het dichterbij brengen van de samenleving bij een Gouden Tijdperk. Dit zal ons helpen de huidige milieuproblemen te transcenderen door een nieuwe vorm van technologie te ontwikkelen die niet op dwang gebaseerd is. Het zal ook helpen alle andere problemen te transcenderen door het ware potentieel van onze geest te gaan begrijpen, namelijk dat de geest macht heeft over de materie. In feite is planeet aarde een laboratorium die bedoeld is om ons de ware macht van de geest te leren kennen.

*********

MIJN LEVENS MET LUCIFER, SATAN, HITLER EN JEZUS

My Lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jezus

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Met een boeiend persoonlijk verhaal slaagt dit boek erin om alle paradigma’s waarop onze beschaving wordt gebouwd, te onderzoeken en tevens antwoord te geven op de grotere vragen van het leven met in de eerste plaats : “Waarom bestaat het kwaad op deze wereld?”

Ervaar het contrast tussen het leven op natuurlijke planeten (99% van de miljarden bewoonde planeten in ons universum) en onnatuurlijke planeten met oorlogen, armoede, lijden en dood. Kom te weten hoe de aarde een onnatuurlijke planeet is geworden en dat bepaalde levensstromen hier toen konden incarneren. Die ‘gevallen wezens’ voelen geen empathie met menselijke wezens, maar beschouwen ons enkel als een werktuig om experimenten op uit te voeren. Een aantal gevallen wezens hebben een episch doel, terwijl anderen zichzelf als kunstenaar beschouwen die ‘met het bloed van de mensheid schilderen’.

Volg de hoofdpersoon bij zijn schokkende eerste incarnatie op aarde, waarin hij wordt blootgesteld aan vreselijke martelingen en samenzweringen hem in een patroon hebben gedwongen waardoor hij wel op de gevallen wezens moest reageren. Volg hem op zijn lange en moeizame tocht omhoog, totdat hij het enige kon doen wat hem van de gevallen wezens bevrijdt.

Volg het lot van drie van de meest wrede en ongevoelige gevallen wezens en hoe dit op een complexe manier verband hield met de missie van Jezus. De hoofdpersoon geeft een verslag uit eerste hand van de levens van Jezus, waarin hij het verbazingwekkende proces beschrijft dat hem heeft gemaakt tot wie hij was en is. Lees over de ware missie van Jezus en hoe de gevallen wezens dat hebben verdoezeld. Ontdek dat 10.000 mensen hebben beloofd om de afgelopen 2000 jaar geïncarneerd te blijven om de ware boodschap van Jezus voor onze tijd te bewaren – en ontdek of jij ook tot die mensen behoort.

Als je dacht dat ‘De DaVinci Code’ een provocerend beeld op het leven van Jezus heeft gegeven, dan gaat dit boek nog veel verder en vernietigt het effectief de Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal (GIN) is die de gevallen wezens hebben gewekt. Zij willen niet dat iemand het voorbeeld van Jezus volgt en op die manier ervoor zorgt dat de Duistere Meester wordt verwijderd, die een gevallen wezen is dat verantwoordelijk is voor de oorlogen in de 20e eeuw.

**********

PSYCHOLOGIE VAN HET KWAAD

Psychology of Evil

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

*********

Dit inzichtelijke boek stelt de oorzaak van het kwaad vast als een psychologisch mechanisme dat we allemaal delen. Dit mechanisme maakt dat we het probleem ‘daarbuiten’ projecteren, wat betekent dat we de neiging hebben om andere de schuld te geven voor de oorsprong van kwaad en conflicten.

Door middel van voorbeelden uit het echte leven, legt de auteur uit waarom diegenen die conflicten veroorzaken, nooit in staat zullen zijn om het conflict te stoppen. Alleen mensen die bereid zijn om buiten de kaders te denken, zullen in staat zijn om een werkelijke bijdrage te leveren aan de verwijdering van het kwaad. Helaas trekken mensen met dit potentieel zich gewoonlijk uit het debat terug en dit is deel van de verklaring voor de duurzaamheid van het kwaad.

Veel mensen voelen zich machteloos om iets te doen tegen een probleem dat zo immens is als het kwaad. Dit boek legt uit dat we zijn opgevoed om ons machteloos te voelen en dat we deze programmering kunnen overwinnen door te erkennen wie we werkelijk zijn.
In dit versterkende boek leer je:

• Hoe niet-agressieve mensen een verschil kunnen maken
• Hoe elitarisme de sleutel is tot het begrijpen van de geschiedenis
• Hoe het gelokaliseerde zelf, het ego, de oorzaak is van het persoonlijke kwaad
• Hoe onze geest informatie uitfiltert en hoe dit mensen in staat stelt om kwaad te doen terwijl ze ervan overtuigd zijn het goede te doen
• Hoe zwart-wit denken een rol speelt in de meeste conflicten
• Hoe de meeste mensen vastzitten in een gemoedstoestand die hen ontvankelijk maakt voor het kwaad
• Hoe we onze ware identiteit als niet-lokaal, universeel, spiritueel wezen kunnen herwinnen

*********

HOE JE KUNT HELPEN DE WERELD TE VERANDEREN

How You Can Help Change the World

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Heb jij situaties ervaren, of gezien in de media waarbij je een diep verlangen had om ze te veranderen? Heb je het gevoel dat je op deze planeet bent om een positief verschil te maken? Heb je het gevoel dat je hier bent om te helpen om vrede te brengen en om oorlog en andere gruwelijkheden te verwijderen?

Dit is een serie boeken die je de middelen geven die jouw innerlijke verlangen om de wereld te veranderen zullen vervullen. Wanneer je eenmaal de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen begrijpt, zul je zien dat je het vermogen hebt om een doorslaggevend verschil te maken. Als genoeg mensen leren hoe ze de middelen die in deze boeken worden gegeven kunnen gebruiken, dan kunnen belangrijke wereldproblemen binnen een afzienbare toekomst worden verwijderd. Je zult leren:

De energetische oorzaak achter alle wereldgebeurtenissen
Waarom het aanroepen van spiritueel licht alles kan veranderen
Hoe je thuis spiritueel licht kunt aanroepen
Hoe je jouw levensplan kunt weten en vervullen
Hoe je de dynamiek achter wereldgebeurtenissen kunt veranderen
Hoe wij mensen de bevoegdheid maar niet de macht hebben
Hoe je kunt samenwerken met spirituele wezens die wel macht hebben
Hoe je mensen die aan verandering werken kunt ondersteunen
**********

HELP DE GEASCENDEERDE MEESTERS OORLOG TE STOPPEN

Help the Ascended Masters Stop War

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Een werkboek voor diegenen die werkelijk vrede willen brengen

Heb je het gevoel dat er lang genoeg oorlog op deze planeet is geweest, maar weet je niet wat je hier aan kunt doen? Dit boek legt uit dat wij mensen niet de macht hebben om oorlog te stoppen, maar dat onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters, wel die macht hebben. Wat zij niet hebben is de bevoegdheid, die zij alleen van ons kunnen krijgen. Door de leringen en de praktische handvatten in dit boek te gebruiken, kun je een persoonlijke bijdrage leveren in het overbrengen van de bevoegdheid aan de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen.

De diepzinnige leringen in dit boek belichten de spirituele oorzaken van oorlog en leggen de verborgen krachten bloot die oorlog creëren en vasthouden, waarbij mensen als pionnen worden ingezet voor hun betekenisloze spelletjes. Door de middelen te gebruiken, help je de geascendeerde meesters om deze niet aflatende krachten achter oorlog te verwijderen, en dit is de sleutel tot ware vrede.

Dit boek werd gegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria die het ambt van de Goddelijke Moeder voor alle mensen bekleedt. Zij zegt dat als genoeg mensen de middelen in dit boek gebruiken, de krachten van de oorlog binnen een afzienbare tijd kunnen worden verwijderd.

Zul jij een persoonlijke bijdrage leveren om oorlog tot een ding uit het verleden te maken?

**********

DE KRACHT VAN HET ZELF

The Power of Self

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 1
Een inspirerend en inzicht gevende gids om je problemen op te lossen of jouw leven te veranderen door gebruik te maken van een creatieve kracht die jij al bezit: De Kracht van het Zelf. De sleutel om jouw creatieve kracht te ontsluiten, is het Zelf te leren kennen, inclusief de oorsprong en componenten van dat Zelf.

Zelfmeesterschap verwerven is al eonen lang een raadselachtige zoektocht voor de mensheid. Maar een aantal meesters hebben het raadsel opgelost en het pad naar verlichting helemaal afgelegd. De Kracht van het Zelf schetst de geheimen en principes die deze meesters over de menselijke geest hebben onderricht.

De auteur leidt en inspireert ons, en daardoor kun je gemakkelijk begrijpen hoe je dit oneindige potentieel van jouw ware Zelf kunt ontsluiten. Hij geeft ook praktische adviezen over hoe jij die aloude wijsheid in je dagelijkse leven kunt toepassen. De spirituele meesters bieden je een pad naar zelfmeesterschap, waardoor jij geleidelijk aan jouw reacties leert beheersen in situaties die wij dagelijks tegenkomen op de materiële wereld. In plaats van onbewust door het leven te gaan, kunnen wij de geest zuiveren van alle beperkingen tot wij het leven met een hogere vorm van bewustzijn tegemoet kunnen treden.

Het Pad naar Zelfmeesterschap is een proces waardoor wij langzaam aan onze geest zuiveren van alle beperkende ideeën, overtuigingen, paradigma’s en aannames die in de materiële wereld ontstaan. Wij gooien steeds meer dingen weg die onze waarneming kleuren en op een dag zien wij dat het licht onze geest ingaat zonder dat het nog op enige manier wordt gekleurd. De ware sleutel om de kracht van het zelf te ontsluiten, is niet dat je een of andere toverformule in handen krijgt die het licht tot iets dwingt.

**********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN WIJSHEID

The Mystical Initiations of Wisdom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 4
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Tweede Straal van Wijsheid en Verlichting. Elke lering gaat vergezeld van een praktische oefening die je helpt om de creatieve energie van de Tweede Straal op te roepen en er richting aan te geven. Hierdoor kun je de les integreren, jouw bewustzijn veranderen en praktische veranderingen in je leven doorvoeren. Master Lanto leert je:

Om wijsheid niet meer als wapen te gebruiken

Hoe je kunt vermijden dat je gevangen komt te zitten in wijsheid

Hoe je verstandig liefhebt

Hoe je de zoektocht naar de allerhoogste wijsheid overwint

Hoe jij jezelf kunt helen als jij valse wijsheid opgeeft

Hoe jij de vrede kunt vinden die waardeoordelen ontstijgt

Hoe jij zo vrij kunt worden dat jij jouw innerlijke wijsheid tot uitdrukking kunt brengen

**********

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN INTENTIE

The Mystical Initiations of Intention

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 6
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Vierde Staal van Zuiverheid. Er staan diepgaande leringen in over hoe jij je intenties van angst naar liefde kunt verheffen. Dit helpt je te ontsnappen aan de tredmolen om te handelen volgens voorgeprogrammeerde intenties die gebrek proberen te compenseren. In plaats daarvan kun je achter jouw hogere intenties komen en ontdekken waarom je bent geïncarneerd. Je leert:

Hoe jij je intentie kunt verheffen boven machtsmisbruik

Hoe je aan intellectuele intenties kunt ontsnappen

Hoe je aan op angst gebaseerde reacties kunt ontkomen

Hoe je jouw oorspronkelijke motivatie kunt ontdekken

Hoe jij je hoogste creatieve intentie kunt zien

Hoe je het leven kunt dienen en tegelijkertijd je innerlijke vrede behouden

Hoe jij je hoogste intenties kunt manifesteren

**********

DE KOANS VAN JEZUS

The Jesus Koans

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Al je wensen, al je verlangens naar de dingen van de wereld zijn vervangers voor het echte, innerlijke verlangen van je ziel – het verlangen naar vrede. Bij alles wat je vindt, vind vrede! Als er geen vrede in je ziel heerst, is er iets wat je nog niet opgegeven hebt.

Dit boekje bevat meer dan 475 pittige koans die je hart zullen openen, je geest uitdagen, je ziel laten glimlachen, je geest verfrissen en je nieuwe waardering geven voor de geheime wijsheid van Jezus.

Een paar koans:

Ik ben bij je, altijd.
Welk deel van ‘altijd’ begrijp je niet?

Uw zonden zijn u vergeven.
Helaas beschouwen veel mensen
dit als een blanco cheque.

Wetenschappers zeggen dat toevallige gebeurtenissen
een ordelijk universum hebben opgeleverd.
Hoe groot is de kans
dat zoiets gebeurt?

Heb je naaste lief als jezelf.
Zorg er dan eerst maar voor dat je van jezelf houdt!

Er is maar één ware religie.
Dat is de religie van onvoorwaardelijke liefde.
Laat de rest maar zitten!

Ik en mijn Vader zijn één.
Kom er ook bij!

**********

DE CHRISTUS IS IN JE GEBOREN

The Christ Is Born In You

Kim Michaels – Vertaald door Bert Menninga

Veronderstel dat je huidige overtuigingen over Jezus onvolledig zouden zijn – zou je dat dan willen weten?

Geloof jij dat Jezus naar de hemel gegaan is? Als dat zo is dan moet hij nu als een geestelijk wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons gemakkelijk iets doorgeven – de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen omdat ze niet bereid waren buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen van vandaag, in het bijzonder christenen, bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft?

In dit unieke boek spreekt Jezus door een menselijke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijke mensen vandaag de dag voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om ‘die geest in je te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’

Indien je door het orthodoxe christendom bent teleurgesteld of voelt dat Jezus in deze moderne tijd is achterhaald, dan zal dit boek je de werkelijke Jezus laten zien. In werkelijkheid is Jezus geen idool om te aanbidden maar een voorbeeld om te volgen. Mocht je voelen dat er iets mist aan je geestelijke leven, dan zul je het in dit boek vinden.

****************************************************************************************************************************************************8

E HIËRARCHIE VAN GEASCENDEERDE MEESTERS
door Kim Michaels

Laten we beginnen met onze gezichtshoek op aarde. Zoals elders wordt uitgelegd, wordt het universum gemaakt van energie die binnen een bepaald spectrum vibreert. Net boven dit spectrum is het laagste niveau van het spirituele rijk. Hierboven zitten nog andere rijken, die zich door 6 sferen uitbreiden (de van ons is de zevende) tot de Schepper. In elk van die sferen bestaat een hiërarchie van spirituele wezens.

Zoals elders wordt uitgelegd, werd het materiële rijk door wezens geschapen in het rijk dat in vibratie boven ons ligt. Daarom noemen we deze wezens gewoonlijk geascendeerde meesters. De meesters gebruiken ook de naam ‘Opgevaren Schare’ en dit verwijst naar alle wezens in alle sferen die boven ons liggen. Veel van deze wezens treden echter met ons op aarde in wisselwerking.

Dus vanuit ons gezichtspunt kunnen wij spreken over diverse lagen in een hiërarchie die bestaat in de sfeer die meteen boven ons ligt. Laten we eens naar de bekendste kijken:

Pas geascendeerde meesters
Wanneer een wezen uit de materiële wereld ascendeert, is er gewoonlijk enige tijd nodig om het pas verworven gewaarzijn te ontdekken en het spirituele rijk waar hij dan bewust toegang tot heeft. Toch zijn een aantal meesters al betrokken geweest bij het onderwijzen van menselijke wezens voor ze zijn geascendeerd, dus ze zouden onmiddellijk kunnen beginnen aan een baan als leraar.

De Chohans
Zoals elders wordt beschreven zijn er zeven spirituele stralen die in principe het energiespectrum vormen waar het materiële universum uit is gemaakt. Om het spirituele pad te bewandelen en ons voor de ascensie te kwalificeren, moeten wij meesterschap op alle stralen verwerven. Daarom kunnen we het spirituele pad zien als een gestructureerd proces, waarin wij van elk van de zeven stralen leren.

Om dit leren te vergemakkelijken heeft elke straal diverse geascendeerde meesters die proberen ons te helpen voor de initiaties van hun straal te slagen. De leider van deze groep leraren heet de ‘Chohan’. Daarom heeft elke straal een Chohan, die een soort hoofd is van een specifieke school.

De Chohans presenteren zich gewoonlijk als mannelijk of vrouwelijk. Niet alle chohans hebben een tegenhanger van de complementaire polariteit. Bijvoorbeeld, een mannelijke chohan heeft misschien wel geen vrouwelijke metgezel, óf omdat de vrouwelijke tegenhanger nog niet geascendeerd is óf omdat die verder is gegaan naar andere rijken en niet rechtstreeks met de aarde werkt.

De Aartsengelen
Een tak van de geascendeerde wezens die niet geschapen zijn om te incarneren, zijn de aartsengelen. Engelen hebben veel verschillende taken, maar vanuit ons gezichtspunt zijn de engelen die ons helpen om te groeien het nuttigst. Deze engelen zijn ook volgens de zeven stralen georganiseerd.

Naar groepen engelen wordt vaak verwezen als troepen en elke troep heeft een leider, die de titel ‘aartsengel’ draagt. Dus is er een aartsengel voor elk van de zeven stralen. De aartsengelen zijn altijd mannelijk, maar ze hebben ook vrouwelijke polariteiten, die de ‘Archeia’ heten. De vrouwelijke polariteit van Aartsengel Michaël is bijvoorbeeld Archeia Faith (Geloof, Vertrouwen).

De Elohim
Het materiële universum wordt geschapen uit de energie van de zeven stralen en dit wordt gedaan door de vibratie van de straal te verlagen met een bepaalde factor. Een mentale blauwdruk wordt dan aan deze energie opgelegd om de grondstructuren te vormen voor het materiële universum.

De wezens die dit proces in werking hebben gesteld en er toezicht op houden, worden vaak de ‘Elohim’ genoemd, maar ze kunnen ook ‘God en Godin’ worden genoemd. Nogmaals, er is een mannelijke en vrouwelijke polariteit op dit niveau. Bijvoorbeeld, Elohim Hercules heeft een vrouwelijke polariteit die Amazonia heet.

De Centrale Zon
Het hoogste niveau geascendeerde wezens dat wij kennen, wordt vertegenwoordigd door twee wezens die Alpha en Omega heten. Er wordt wel eens gezegd dat zij in de ‘Centrale Zon’ verblijven, maar dit is niet een fysieke zon in het materiële universum. Het is een ‘plek’ in het spirituele rijk.

Zoals uitgelegd zijn er zes sferen boven ons niveau. Elke sfeer vormt een hiërarchische structuur, die enigszins te vergelijken valt met een piramide. In elke sfeer is een centrale zon waarin twee wezens verblijven, die Alpha en Omega heten. In de allereerste sfeer is het allerhoogste niveau dat van Alpha en Omega, namelijk de wezens die directe uitdrukkingsvormen zijn van de Schepper.

Het is echter belangrijk dat je begrijpt dat wat je hier ziet een lineaire presentatie is en de lineaire geest is niet in staat om de non-lineaire werkelijkheid van het spirituele rijk te begrijpen. Daarom is het belangrijk dat je niet al te veel belang hecht aan de woorden of de interpretatie ervan. Om de non-lineaire realiteit van het spirituele rijk te begrijpen, moet je dat rechtstreeks ervaren.

Andere titels in de hiërarchie:

Goden en Godinnen
Hoewel de Elohim soms Goden en Godinnen worden genoemd, zijn er andere geascendeerde wezens die het niveau hebben bereikt dat door een God wordt vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld er bestaat een Godin Liberty, een Godin van Gerechtigheid (Portia) en de Godin van Genade (Kuan Yin).

Solar Logoi
Elk planetair systeem heeft een zon en elke fysieke zon heeft een polariteit van twee solaire hiërarchen die het mogelijk maken dat de zon de open deur is tussen het materiële en het spirituele rijk. Als de energie niet constant vanuit het spirituele rijk naar een planetair systeem zou stromen, zou er in dat systeem geen leven mogelijk zijn. De hiërarchen van onze fysieke zon zijn Helios en Vesta.

Heer van de Wereld
Voor elke planeet is er een wezen dat het ambt Heer van de Wereld bekleedt. Dit is een wezen dat Boeddha is geworden, wat inhoudt dat hij meester is over de ruimte. Daarom handhaaft dit wezen letterlijk het spirituele evenwicht voor de aarde, zodat ze in de ruimte kan bestaan. De Heer van de Wereld voor de aarde is Gautama Boeddha.

De Planetaire of Individuele Christus
Voor elke planeet is er een wezen dat het ambt van Christus bekleedt. Ongeacht de sektarische aard van het christelijke geloof, is de ‘Christus’ een universeel woord dat eenzijn tussen de Schepper en zijn schepping betekent. Daarom kun je alleen maar ascenderen als je het Christusbewustzijn krijgt en de illusie van gescheidenheid hebt overwonnen. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door mij” sprak hij niet over de persoon in de buitenwereld maar het Christusbewustzijn. Momenteel bekleedt Jezus het ambt van Planetaire Christus voor de aarde.

De Kosmische Christus
Voor elke planeet is er een meester die het ambt bekleedt dat het universele Christusbewustzijn voor die planeet vertegenwoordigt. Heer Maitreya bekleedt dat ambt voor de aarde. Hij was ook de meester die (op een vervormde en primitieve manier) werd afgebeeld als de ‘God’ in de Hof van Eden. De waarheid van die mythe is dat Heer Maitreya de toezichthouder was en is in het spirituele schoollokaal (soms ook wel Mysterieschool genoemd) waarin levensstromen worden voorbereid om op aarde te incarneren en leren om te gaan met de initiaties die door de dichtheid van dit rijk tot uitdrukking worden gebracht.

Wereldleraren
Er zijn wezens die toezicht houden op de vooruitgang van het bewustzijn van de mensheid in het algemeen en bepalen hoe ze mensen het beste de universele lessen kunnen onderwijzen. Zij bepalen ook welke nieuwe leringen er worden uitgebracht, gebaseerd op de vooruitgang (of het gebrek daaraan) in het collectieve bewustzijn. Dit ambt wordt momenteel bekleed door Jezus en Kuthumi samen.

De Karmische Raad, de Heren van Karma
De geascendeerde meesters proberen de mensen op twee niveaus te onderrichten. Het ene is dat ze spirituele leringen geven en ons aanmoedigen om die te gebruiken voor zelfobservatie, die tot zelftranscendentie leidt. Het andere is wat je noemt de ‘Harde Leerschool’ waarmee ze ons de fysieke consequenties van onze bewustzijnsstaat laten ervaren. Dit is wat men populair wel ‘slecht karma’ noemt.

Er zijn acht geascendeerde meesters die toezicht houden op de karmische aspecten van een lering. Het is belangrijk dat je beseft dat het populaire concept ‘slecht karma’ nooit bedoeld is om iemand te straffen. De bedoeling ervan is enkel degenen te onderrichten die zichzelf onbereikbaar hebben gemaakt voor een spirituele lering.

Het gevolg is dat de Karmische Raad de terugkeer van het karma van iemand kan tegenhouden, als ze schatten dat de persoon de les die erbij hoort heeft geleerd, of er dichtbij is. Aan de andere kant kunnen ze ook het karma versneld laten terugkeren als iemand die in een negatieve spiraal zit, andere mensen misbruikt.

De Karmische Raad voert een heel complexe taak uit door niet alleen te kijken naar elke levensstroom op aarde afzonderlijk, maar ook naar groepen en de mensheid als geheel. Zij bepalen wie er op aarde mag incarneren en ze bepalen soms dat een bepaalde levensstroom zijn kansen heeft verbruikt en niet meer hier mag incarneren.

De Karmische Raad onderricht ook op een directere manier wanneer wij tussen twee incarnaties inzitten. Samen met andere spirituele leraren, helpen leden van de Karmische Raad de details in te vullen voor de volgende incarnatie, op basis van een evaluatie van welke omstandigheden het beste een levensstroom helpen om zijn les te leren en zijn goddelijke plan te vervullen (het geschenk dat wij meebrengen).

De huidige leden van de Karmische Raad zijn: De Grote Goddelijke Leider, De Godin Liberty, Pallas Athena, Nada, Portia (de Godin van Gerechtigheid), Kuan Yin (de Godin van Genade), Elohim Cyclopea en Vajrasattva.

De Dhyani Boeddha’s
In het traditionele boeddhisme worden ze beschouwd als de ‘oerboeddha’s’, wat betekent dat ze nooit zijn geïncarneerd zoals Gautama. Er zijn zes in het geascendeerde rijk en ze vertegenwoordigen elk het tegengif van een specifiek spiritueel gif. Door de Aanwezigheid van de Dhyani Boeddha’s op te roepen, ontvang je hulp om het gif te transcenderen.

*****************************************************************************************************************************

COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE ASCENSIE
Vraag: Er schijnt enig verschil te zitten tussen de ascensie van de aarde, zoals een paar andere spirituele groepen beweren, en de ascensie van het individu zoals in de leringen van de geascendeerde meesters staat. Wat is het verschil tussen de collectieve ascensie van planeet aarde en die van het individu? En wat is onze prioriteit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, Seoel – Korea

Ja, er bestaat verschil tussen, mijn geliefden, omdat er veel verkeerde leringen op de wereld zijn die de mensen proberen om de tuin te leiden om verder dan hun eigen situatie en hun eigen ego te laten kijken en hen te laten denken dat zij alleen aan de ascensie van de aarde hoeven te werken en dat zij niet hun eigen psychologische problemen hoeven te onderzoeken. Planeet aarde als zodanig zal pas ascenderen als deze hele sfeer ascendeert en daar hoeven jullie je in jullie leven geen zorgen over te maken, kan ik je wel verzekeren.

Er bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat de vibratie van het collectieve bewustzijn (en zelfs op de langere termijn de vibratie van de materie) kan worden verhoogd, maar dit is niet hetzelfde als de planeet die ascendeert. Een planeet ascendeert eigenlijk niet op dezelfde manier als wij hebben beschreven bij het proces van een individu. Je moet je richten op wat je prioriteit is, en dat is dat jij je eigen psychologische problemen oplost en het pad naar Christusschap bewandelt zodat jij je voor je persoonlijke ascensie kunt kwalificeren. Dit zal het collectieve bewustzijn optrekken en de vibratie van de planeet verhogen.

Nogmaals, het is niet het doel van de geascendeerde meesters om ervoor te zorgen dat de aarde ascendeert; wij willen een Gouden Eeuw op aarde manifesteren, zodat ze kan blijven bestaan in het fysieke spectrum met minder dichte materie, zodat veel van de manifestaties die je nu op aarde ziet, zoals ouderdom, ziekten, armoede, en gebrek worden getranscendeerd. Maar dit is niet hetzelfde als ascensie. Zoals wij ascensie uitleggen, zal de aarde pas ascenderen als de hele sfeer ascendeert. Nu zijn er natuurlijk een paar slimme wezens in het mentale rijk die andere definities hebben van de ascensie, maar die komen niet van ons en daarom willen wij er eigenl

****************************************************************************************************

CONTACT MET DE GEASCENDEERDE MEESTERS TUSSEN INCARNATIES IN
Vraag: Wij hebben allemaal in bepaalde mate contact met de geascendeerde meesters. Hoe zit dat met mensen die overgaan en achter de sluier komen? Een vriend van mij is net overgegaan en hij stond in contact met de geascendeerde meesters. Mijn moeder had heel sterk contact met Moeder Maria, maar niet bewust. Ik ben dus nieuwsgierig of het contact achter de sluier (buiten je lichaam) met de meesters gemakkelijker is en of het ook gemakkelijker is om de universiteiten van de geascendeerde meesters te bezoeken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Nederland:

Het is gemakkelijker om met ons contact te krijgen als je uit je lichaam bent en als je bewustzijn hoog genoeg is om enigszins op ons afgestemd te zijn. Degenen met een lagere bewustzijnsstaat worden tussen incarnaties in natuurlijk naar het astrale vlak getrokken en het is heel moeilijk om vandaar contact te maken met de geascendeerde meesters; degenen die een hoger bewustzijnsniveau hebben ontwikkeld, hebben enige afstemming op ons gekregen, of zij zich daar nu van bewust zijn of niet. Wanneer zij uit hun lichaam zijn, is het gemakkelijker voor hen om naar het identiteitsrijk te gaan en daarna onze retraiteverblijven te bezoeken en op andere manieren met ons om te gaan.
Het is duidelijk dat zolang je nog een fysiek lichaam bezit, je de wereld door de fysieke geest bekijkt en dit een extra laag toevoegt en dat het uitdagender wordt om bewust contact met ons te krijgen.

BERICHTEN:
NIEUWE VERTALINGEN EN BERICHTEN
More to Life Store
BOEKEN in het Nederlands
CONFERENTIES/WEBINARS
De Wereldwake van Moeder Maria
De Nederlandstalige Site
OP ALLES OP DEZE SITE ZIT COPYRIGHT © KIM MICHAELS – TINEKE VAN DER ZEE

*******************************************************************************************************************

CORRUPTIE IS EEN VAN DE GROOTSTE BEDREIGINGEN VAN DEMOCRATIE

De vraag is of er een omslag in het collectieve bewustzijn van Europa kan komen, een omslag die oorzaak en effect wil begrijpen. De ware oorzaak, het ware effect, in plaats van die twee door elkaar te halen zoals nu al eeuwenlang in dit werelddeel gebeurt, is dat jij je wel moet afvragen wanneer de gewone man zich er bij wijze van spreken van bewust begint te worden en beseft dat er iets niet goed kan zijn aan de manier waarop hij het leven bekijkt, zijn beeld van de wereld.

De grote beproeving voor de democratie
Wat is één van de grootste uitdagingen voor de democratie als regeringsvorm? Dat is de grote apathie van de mensen. Waar komt die apathie vandaan? Nu, van de vervorming van de zeven stralen natuurlijk. Maar in deze verhandeling wil ik het over de houding hebben die je zo vaak tegenkomt bij de mensen in democratische naties, omdat zij naar de huidige omstandigheden kijken – hoe die er ook uitzien – en hun schouders ophalen en zeggen: “Zo gaat het nu eenmaal” of “Zo moet het nu eenmaal zijn.”

Er is niets op aarde dat nu eenmaal zo moet zijn. Wat je op aarde geopenbaard ziet, is het effect van een oorzaak, en die oorzaak zijn menselijke wezens. Iemand, een groep mensen, zet een oorzaak in werking die het huidige effect veroorzaakt dat je nu in de maatschappij ziet, en zij doen dat met hun bewustzijn. En het wordt dus tijd om te ontwaken en de waarheid onder ogen te zien die al meer dan een eeuw door de wetenschap is bewezen, namelijk dat energie een fundamenteler werkelijkheidsniveau heeft dan materie. En daarom mag het er niet toe doen wat er in het materiële rijk gebeurt, want het wordt veroorzaakt door iets in het rijk van energie. En de menselijke geest, het menselijke bewustzijn kan natuurlijk energie uitwisselen.

Omdat alles van energie wordt gemaakt, kan bewustzijn uiteindelijk materie scheppen, of in ieder geval materie vormgeven. Zonder dit besef kan democratie het niet overleven, noch het hoogste potentieel bereiken, en als je dus naar de EU als geheel kijkt en ziet wat de grootste economische uitdagingen zijn, als je naar naties kijkt die nu de grootste financiële moeilijkheden hebben, dan zie je heel duidelijk dat de naties die de grootste financiële problemen hebben, de naties zijn waar je in alle sectoren van de regering de meeste corruptie hebt. En de grootste uitdaging voor de democratie – of in ieder geval het opnieuw vestigen van een fiscaal progressieve staat – is dan natuurlijk dat die corruptie aan de kaak moet worden gesteld, en te begrijpen dat het rechtstreeks een bedreiging voor de democratie vormt.

Waarom corruptie een bedreiging voor de democratie vormt
Wat is één van de ideeën als je een democratie vormt? Als eerste dat wij een maatschappij hebben die berust op principes, op wetten. Dit is natuurlijk niet uniek voor de democratie, want Nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie hadden ook wetten. Maar wat democratie uniek maakt, is dat iedereen, voor de wet gelijk is, of in ieder geval gelijk zou moeten zijn.

Niemand staat boven de wet. Er is geen bevoorrechte elite die weg kan komen met iets waar de gewone burger niet aan kan ontkomen. Want als je eenmaal zo’n elite laat ontstaan, dan heb je de democratie ondermijnd en begrijp je dan niet dat je een samenleving misschien een democratie kunt noemen, er zijn misschien mensen die elke vier jaar, of hoe vaak je ook maar gaat, stemmen, maar als er een onderliggend systeem is dat een elite schept en als die elite privileges kan kopen van de verkozen regering, kun je niet zeggen dat het een democratisch verkozen regering is. Want het is geen democratische regering, en die werd verkozen door gebrek aan beter omdat de mensen geen echt alternatief hadden voor deze corrupte regering.

En dat is juist de reden waarom het volk – wanneer de mensen dat steeds opnieuw zien gebeuren en opgroeien met dit systeem en dit bewustzijn – haar schouders ophaalt en zegt: “Zo gaat het nu eenmaal.” En zij geloven dat zij er niets aan kunnen doen om die denkwijze te veranderen. want zij zien dat er eigenlijk niets is veranderd, hoewel er op een bepaald moment een democratie in hun samenleving is gekomen, zoals veel mensen in Rusland zien dat er na het communisme niets is veranderd. Diezelfde corrupte, bevoorrechte elite regeert het land nog steeds en het maakt eigenlijk niet uit of je op de ene of de andere presidentskandidaat stemt, want er zijn mensen die denken dat zij boven de wet staan en die wetten maken om opnieuw president te kunnen worden of langer president te blijven, en die dan in wezen een dictator worden die niet echt verkozen wordt, behalve dan door een democratisch nepproces.

Een moderne versie van de feodale samenlevingen
En hier in Europa zie je veel corruptie op alle niveaus van de regering in diverse landen, waaronder natuurlijk Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, waar jij niet doorheen komt, tenzij je iemand kent of geld hebt om ervoor te betalen. Je kunt geen zaak beginnen, je kunt je bedrijf niet uitbreiden. Je kunt een bedrijf niet in stand houden. Je komt nergens boven het niveau uit waar een gewone burger aan moet voldoen op het huidige niveau van de economie in dat land. Zelfs hier in West-Europa, in veel van de zuidelijke naties, zie je een toestand die niet zo heel veel verschilt van de feodale samenlevingen in de middeleeuwen.

Oppervlakkig gezien heb je een democratie, maar het is geen ware democratie als alle mensen voor de wet niet gelijk zijn. Er bestaat nog steeds een bevoorrechte elite. In aantal is de elite tegenwoordig groter dan in de feodale samenlevingen, toen een relatief klein aantal landeigenaren en edelen een land kon besturen. Maar niettemin is er nog wel een elite die maar uit een klein percentage van de bevolking bestaat, en door hun invloed, hun connecties en hun geld, hebben zij het land in hun macht ondanks het democratische proces, wat eigenlijk geen proces is maar een façade.

En is het goed dat andere naties – die lang geleden een poging hebben gedaan om in ieder geval de ergste vormen van corruptie te transcenderen – borg staan voor naties waarin mensen niet bereid zijn om op te komen voor ware democratie? Want heb je niet door dat een samenleving met een democratische grondwet – waardoor de mensen de gelegenheid krijgen om te stemmen, de kans krijgen om iets te zeggen – de mensen zich dan niet aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken door hun schouders op te halen en te zeggen: “Zo gaat het nu eenmaal.” “Wij kunnen er niets aan doen.”

Omdat je er wel iets aan kunt doen. Jullie kunnen in voldoende grote aantallen opkomen en ware hervormingen, ware veranderingen, eisen. Wat denk je dat mensen in andere delen van Europa hebben gedaan om het elitarisme en de corruptie te overwinnen? Zij gingen overeind, zij eisten verandering. Zij waren bereid om zelf te veranderen en zij wilden alert en ijverig zijn en eisen dat hun land niet weer tot corruptie verviel, omdat dit gevaar natuurlijk altijd bestaat.

De verdeeldheid in Europa
De waarheid is eenvoudig dat er een bepaalde verdeeldheid in Europa is tussen naties waarin de mensen in ieder geval gedeeltelijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen en andere naties waarin de mensen niet hun verantwoordelijkheid wilden nemen omdat zij, om eerlijk te zijn, op zoek zijn naar een gemakkelijke uitweg. Ook hopen veel mensen in die naties dat zij zelfs eens op een plek komen te zitten waarop zij worden betaald. Of zij kennen iemand in hun familie die zo’n positie heeft en zodoende willen zij het systeem niet omverwerpen.

Er verandert pas iets als de mensen overeind komen en één simpel feit bevestigen, namelijk het principe dat jij je talenten moet vermenigvuldigen en dat jij dan vermenigvuldigd terugkrijgt wat jij uitgeeft. En wanneer jij dat eeuwige universele principe begrijpt, moet je wel bereid zijn om je in te zetten en dan word je op dezelfde manier beloond, wanneer genoeg mensen dat doen en wanneer de dingen naar het fysieke octaaf doorsijpelen.

Maar zolang de meerderheid van de mensen het idee heeft dat zij er op een gemakkelijke manier vanaf willen, dat zij hun hand op willen houden bij de regering – dat zij een gemakkelijk leven willen, omdat zij hun talenten niet willen vermenigvuldigen, wat die talenten ook zijn, welke talenten zij ook bezitten – hoe kan een land corruptie transcenderen wanneer iedereen in stilte instemt met corruptie, omdat zij alleen maar zitten te wachten en hopen dat zij, of iemand die zij kennen, in een positie komen waarin zij door middel van corruptie geld ontvangen?

Hoe corruptie de economie beperkt
Maar waarom zou je er niet voor zorgen dat jij geld ontvangt als het op een universele manier vermenigvuldigd wordt; dat het universum voor de overvloed zal zorgen bij de mensen die hun talenten vermenigvuldigen? De reden dat bepaalde naties een veel lager niveau van economie hebben dan anderen, komt juist doordat de mensen niet bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen? Zij zitten maar te wachten of zij wat geld krijgen. Maar in een corrupte economie is er maar een bepaalde hoeveelheid geld en het land kan op geen enkele manier dat niveau van welvaart transcenderen.

Wat doet dat corrupte systeem dan? Dat creëert een situatie waarin maar een bepaalde hoeveelheid geld is en iedereen een steeds groter stuk van de taart probeert te krijgen. Terwijl de hoeveelheid voortdurend toeneemt, wanneer je een systeem hebt waarin mensen hun talenten willen vermenigvuldigen.

En dan is er geen behoefte aan mensen die corrupt zijn, omdat zij begrijpen dat je door een inspanning te leveren, door een initiatief te nemen, door een bedrijf op te zetten, meer van het universum krijgt dan ze ooit door één of andere betaling zouden ontvangen. Zo is de situatie in de noordelijke Europese landen, waaronder Duitsland, waarin de mensen bereid zijn om te werken. Zij zijn bereid hard te werken. Zij zijn bereid om de verantwoording te dragen voor hun persoonlijke financiën en niet meer schulden te maken dan redelijk is.

De kunstmatige inflatie van de prijs van onroerend goed
Dit moet in andere naties worden veranderd. Zelfs een aantal andere landen die het financieel goed doen, moet begrijpen dat de hausse die tot de uitbarsting in 2008 leidde, ook een vorm van corruptie was, alleen op veel hoger niveau, omdat de mensen die de financiële elite vormen, erin geslaagd zijn om een inflationistische cyclus te creëren waardoor vooral de prijs van onroerend goed buiten alle proporties aan inflatie onderhevig was.

Maar de mensen dachten dat zij hun huis, als het in waarde bleef stijgen, op een dag met winst konden verkopen, of dat zij een lening konden nemen op de vrije waarde en die gebruiken om hun levensstijl te financieren. Maar je moet toegeven dat dit ook een vorm van corruptie is. Want wat doet corruptie?

Die maakt het harde werk van het volk minder waard. Maar financiële corruptie steelt de waarde van jouw werk door de waarde van het geldstelsel van de hele munteenheid van een natie te verminderen. Wanneer je de prijzen van onroerend goed opdrijft tot drie keer het niveau van levensonderhoud waarop hun salaris wordt gebaseerd, dan steel je het geld van de mensen, omdat zij heel veel meer voor hun huis, hun hypotheek, moeten betalen. En dit verschilt niet zo veel van wat je moet betalen aan iemand die jouw winkel beschermt of om iets voor elkaar te krijgen.

Wanneer je denkt dat er een gemakkelijke uitweg is, vermenigvuldig jij je talenten niet. Het is eigenlijk heel simpel. Dit moet de belangrijkste les in economie zijn die op iedere universiteit, iedere middelbare school, ter wereld moet worden onderwezen. Want er is geen andere manier om een economie te laten groeien dan dat mensen hun talenten vermenigvuldigen, wat die talenten ook zijn. En elke natie heeft natuurlijk talenten, alle mensen hebben talenten, die zij kunnen vermenigvuldigen.

En alleen als je vermenigvuldigt wat je hebt, vergroot je de totale som, het geheel, zodat het geheel meer is dan de som der delen. Terwijl het geheel in een corrupt systeem minder is dan de som der delen. En je kunt dit maar op één manier veranderen. Je kunt dit niet aan mensen opleggen. De mensen kunnen dit alleen maar zelf veranderen als zij de waarheid begrijpen die ik nu uitleg. Dit is al heel lang in het collectieve bewustzijn aanwezig en er is een collectieve impuls die gestadig groeit sinds het feodale systeem niet zo lang geleden werd afgebroken. Maar wel lang genoeg waardoor er meerdere generaties zijn voorbijgegaan waarin mensen zijn opgegroeid met het collectieve momentum; met het besef: “Wat wij zaaien, zullen wij oogsten!” En hoe meer talenten wij vermenigvuldigen, hoe meer wij oogsten, hoe meer opbrengst we krijgen.

********************************************************************

DE I AM VERHANDELINGEN
ONDERWERPEN: boeken die in een bepaalde tijd worden gegeven – tegenwoordig kun je meer leringen uitbrengen – tegenwoordig wordt een nuchterder lering gegeven – de uitdaging is om spiritualiteit in jouw leven te brengen

Vraag: Kun je ons ook advies geven over de I AM verhandelingen (die door Saint Germain Press zijn uitgegeven) om ze op te volgen of ze toe te passen of eigen te maken? Of is er nog iets wat je eraan zou willen toevoegen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De I AM Verhandelingen zijn prachtige boeken die vanuit het hart van Saint Germain komen. Ze bevatten prachtige leringen over de IK BEN Aanwezigheid. Maar zoals alle elementen van progressieve openbaringen, werden ze in een bepaalde tijd uitgegeven. En toen ze werden uitgebracht, waren ze speciaal bedoeld voor het bewustzijnsniveau van de mensheid in de jaren (19)30 en ’40.

In die tijd was het moeilijker om het concept van het koninkrijk van God binnenin jou te accepteren. Daarom konden de concepten die wij jullie heb gegeven in de vorige vragen destijds niet worden uitgebracht, omdat de mensheid er nog niet aan toe was. Het gevolg was dat de I AM Verhandelingen je de indruk kunnen geven dat de IK BEN Aanwezigheid zo ver boven jou staat dat hij misschien buiten je bereik ligt. Dit komt niet omdat er iets mis is met de I AM Verhandelingen, het is gewoon dat ze werden uitgegeven op een moment dat de mensheid nog niet aan toe was aan de hogere lering dat de IK BEN Aanwezigheid een deel van jou is, dat jij, en daarmee bedoel ik de Bewuste Jij, een verlengstuk ervan bent en dat jij op den duur op het punt moet komen dat je de IK BEN Aanwezigheid niet boven jou verheven ziet, maar dat jij hem ziet als de echte jij, dat je er een onderdeel van bent.

Dit is de lering die ik 2000 jaar geleden kwam brengen toen ik zei dat het koninkrijk van God binnenin jou zit en dat ik en mijn Vader één zijn. Het was de bedoeling dat ik de voorbereidingen zou maken voor deze tijd waarin de mensen een stap hogerop kunnen doen om eindelijk het beeld los te laten van een God buiten hen dat duizenden jaren het dominante beeld in de religie van de mensheid was.

De meer gevorderde zoekers van tegenwoordig zijn toe aan de echte lering. De spirituele zoekers van tegenwoordig zijn toe aan de echte lering dat God binnenin jou zit, omdat alles uit Gods Wezen werd geschapen. Dus ja, ik beveel aan dat mensen de I AM Verhandelingen lezen en bestuderen, maar je krijgt dieper inzicht in allebei als je de leringen in gedachten houdt over de IK BEN Aanwezigheid binnenin jou ontdekken.

Je moet je er ook van bewust zijn dat de I AM Verhandelingen veel beschrijvingen bevatten van de innerlijke retraites van de Broederschap. En hoewel de beschrijvingen kloppen, kunnen ze misschien een een beetje ver afstaan van jouw gewone dagelijkse ervaringen. Maar nogmaals, dit was nodig om in vroeger tijden de innerlijke herinneringen te wekken. Maar tegenwoordig geven we, zoals je ziet, een veel meer nuchtere, directe spirituele lering, omdat de volwassen spirituele zoekers niet beslist de fantastische verhalen over andere rijken nodig hebben.

De ware uitdaging van dit tijdperk is niet om je op het spirituele rijk af te stemmen, maar het spirituele rijk in het bewustzijn van je dagelijkse leven en bewustzijn te brengen, zodat je dat in al je activiteiten tot uitdrukking brengt. Je leeft het. En om dit te doen, moet je al het gevoel loslaten dat God buiten jou is of dat jij hier beneden bent en het spirituele rijk hier boven zo prachtig is, maar buiten jouw bereik.

Dit is de transitie in bewustzijn van het Vissentijdperk naar het Aquariusbewustzijn. En het is de transitie van je aandacht richten op een religie in de buitenwereld of het beeld van een God buiten jou, naar je richten op de God binnenin jou, het koninkrijk van God binnenin jou.

En opnieuw, wie kan die transitie maken? Alleen de Bewuste Jij kan die transitie maken door zich ervan bewust te worden dat hij een individualisatie is van God. Alleen zit je tijdelijk vast op deze planeet en je ziet hier alleen maar vast omdat je ervoor gekozen hebt je te vereenzelvigen met de dingen van deze wereld. Je bent in werkelijkheid een prachtig spiritueel wezen en naarmate jij je vereenzelvigt met het grotere Zelf dat jij bent, breng je de hemel op aarde. En dat is het doel. Dit is altijd het doel al geweest, maar de mensheid was er niet aan toe. Maar we staan nu op de drempel om door te breken omdat steeds meer mensen die eeuwige waarheid kunnen accepteren.
*************************************************************************************
DE VIER NIVEAUS VAN HET MATERIËLE UNIVERSUM BEGRIJPEN
door Kim Michaels

Om de leringen van de geascendeerde meesters te begrijpen, moet je weten dat er vier niveaus in het materiële universum zijn. Met andere woorden, er is ook een spiritueel rijk dat uit vibraties bestaat die veel hoger zijn dan het materiële rijk. Maar zelfs in het materiële rijk zijn vier indelingen, die van successievelijk hogere vibraties worden gevormd.

Het laagste vibratieniveau is het fysieke, wat alle soorten energie betekent die de fysieke materie vormen, zoals planeet aarde en ons fysieke lichaam. De fysieke materie is momenteel tamelijk dicht, zodat er een grote kloof zit in de frequentie tussen het materiële rijk en het laagste niveau van het spirituele rijk. In die kloof zijn drie andere rijken of frequentiespectra die successievelijk hogere vibraties vertegenwoordigen om de reikwijdte tussen het fysieke en het spirituele rijk te overbruggen. De energiegolven van deze drie rijken vormen samen de fysieke materie. De drie niveaus van het materiële rijk corresponderen ook met de drie niveaus van de menselijke geest:

Het etherische of identiteitsrijk
Dit is het hoogste frequentiespectrum in de materiële wereld en het eerste rijk dat het spirituele licht ‘betreedt’ als het in vibratie wordt verlaagd. Dus hier begint het licht de vormen aan te nemen die zich op den duur manifesteren: van sterrenstelsels tot jouw fysieke lichaam. Op dit niveau wordt de blauwdruk van alle materiële fenomenen opgeslagen. De oorspronkelijke en zuivere blauwdruk van planeet aarde ligt nog steeds onveranderd op dit niveau opgeslagen. De zuivere blauwdruk van jouw fysieke lichaam ligt in jouw persoonlijke identiteitslichaam opgeslagen.

Het etherische niveau correspondeert met het hoogste niveau van de geest, de etherische of identiteitsgeest. Zoals de naam zegt, wordt hier jouw identiteitsgevoel verankerd. Omdat dit het hoogste niveau van de geest is, beïnvloedt dat natuurlijk alles wat daarna komt. Als je denkt dat je een zondaar bent, zal dit identiteitsgevoel onherroepelijk jouw gedachten en gevoelens over jezelf beïnvloeden, en dus ook jouw daden.

Het mentale rijk
Dit is het niveau van jouw denken, waar de etherische blauwdruk concreter vorm krijgt. Dit niveau is dichter dan het identiteitsniveau, wat inhoudt dat de vormen die hier bestaan minder vloeibaar zijn en dus moeilijker te veranderen dan wat je hierboven ziet. Jouw gedachten over jezelf zijn moeilijker te veranderen dan jouw identiteitsgevoel. Het mentale niveau is dichter, dus je gedachten zijn steviger en dus moeilijker te veranderen op dat niveau. Het is efficiënter om naar het identiteitsniveau te gaan en jouw identiteitsgevoel te veranderen waardoor automatisch de gedachten die daaruit voortvloeien, worden beïnvloed.

Het emotionele rijk
Dit is vanzelfsprekend het niveau van de gevoelens, maar emoties kunnen ook gezien worden als energie in beweging (e-motion). Dit is het niveau dat direct boven het fysieke ligt, dus de concrete gedachten uit het mentale rijk worden doordrenkt met de energie die op het Ma-terlicht wordt gedrukt en ervoor zorgen dat zij tot een fysieke vorm samensmelten. Hoewel de emoties misschien vloeibaarder en vluchtiger lijken, is het in feite tamelijk moeilijk om je emoties te veranderen op het niveau van de emotionele geest.

Gevoelens volgen gedachten, dus alleen door je gedachten te veranderen, kun je bepaalde gevoelens echt overwinnen. En alleen door je identiteitsgevoel te veranderen, kun je jouw gedachten beheersen.

De bewuste geest
Het laagste niveau van je geest is de bewuste geest en hier neem je bewust beslissingen over hoe je tot fysieke actie overgaat. In veel gevallen zijn jouw acties niet echt het resultaat van vrije, bewuste keuzes, omdat jouw beslissingen worden gebaseerd op wat de bewuste geest vanuit de hogere niveaus van de geest krijgt aangereikt.

Om dit te illustreren, vergelijken we dat met een filmprojector. Je mentale activiteit wordt aangestuurd door een stroom van energie die van jouw spirituele zelf komt. Dit kun je vergelijken met het witte licht dat uit de lamp naar de filmprojector stroomt. Terwijl het licht jouw geest binnenstroomt, gaat dit het eerst langs jouw identiteitsgeest, die je kunt vergelijken met een filmstrook in de projector. Vanzelfsprekend neemt het licht de vorm aan van alle beelden die in jouw identiteitsgeest liggen opgeslagen.

Wanneer het licht de beelden van je identiteit heeft aangenomen, gaat het verder naar jouw mentale lichaam. Het is alsof je een tweede filmstrook hebt toegevoegd aan de filmprojector. Het licht neemt dan de combinatie aan – een interferentiepatroon – van de beelden in jouw identiteits- en mentale geest. Je kunt gedachten krijgen die jouw identiteitsgevoel versterken of je kunt gedachten krijgen die jouw identiteitsgevoel blokkeren. Maar het gecombineerde patroon gaat verder naar het emotionele lichaam, dat op een derde filmstrook lijkt.

Het emotionele lichaam dient als opslagplaats van emotionele energie. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een reservoir aan angst en boosheid in hun emotionele lichaam opgebouwd. Terwijl het licht door die opeenstapeling heen gaat, vormt het een nieuw interferentiepatroon dat vervolgens naar de bewuste geest gaat. Maar tegen die tijd heeft het licht de beelden en gevoelens opgenomen die in de hogere niveaus van de geest liggen opgeslagen en het kan wel op de bewuste geest overkomen als een impuls die zo krachtig is dat de mensen onmiddellijk tot actie overgaan. Zij denken dat zij die niet hoeven tegen te gaan, of zij hebben het gevoel dat ze die niet met hun bewuste geest kunnen tegenhouden. Je zou kunnen zeggen dat één van de belangrijkste doelen van het spirituele pad is dat jij de leiding neemt over jouw mentale proces, zodat jouw leven niet door onderbewuste impulsen wordt aangestuurd, maar dat je bewust keuzes kunt maken – op het niveau van de bewuste geest – over welke handelingen je verricht.

Wat in de drie hogere niveaus van de geest plaatsvindt, heeft ook diepgaand invloed op je fysieke lichaam – dat eigenlijk uit de energie van de identiteits-, mentale en emotionele ‘lichamen’ bestaat. De blauwdruk voor een volmaakt gezond lichaam wordt op het hoogste niveau van het identiteitsrijk opgeslagen, maar naarmate het licht door de lagere niveaus gaat, kan die blauwdruk worden bezoedeld of aangepast aan een sterfelijk identiteitsgevoel, door dualistische gedachten en onzuivere gevoelens. Dus wanneer het licht feitelijk het fysieke lichaam vormt, correspondeert dat niet met de zuivere etherische blauwdruk, maar met het interferentiepatroon dat een combinatie is van de identiteits- mentale en emotionele niveaus van de geest. Het wordt dan duidelijk waarom de drie hogere niveaus van de geest zo’n diepgaande invloed op je gezondheid hebben en waarom je bewust de leiding erover moet nemen en het moet zuiveren van alle imperfecties.
******************************************************************************************************************

WAT WIJ VOOR DE GEASCENDEERDE MEESTERS KUNNEN DOEN
Begrijpen hoe de verhoudingen op aarde liggen
De geascendeerde meesters hebben de taak om planeet aarde op een hoger niveau te brengen, waardoor alle conflicten, beperkingen en problemen die we tegenwoordig zien, zich niet meer kunnen manifesteren. Ze hebben het zelfs over een Gouden Eeuw door zulke enorme vorderingen dat de meeste mensen zich dat nauwelijks kunnen voorstellen, laat staan accepteren. De meesters hebben de macht om dit in een heel korte periode te doen. Wat voor zin zou het echter hebben als de geascendeerde meesters de problemen die wij als mensen collectief in het leven hebben geroepen, verwijderden?

Zoals al is uitgelegd, is planeet aarde een opleidingsinstituut voor ons als mensen. De aarde is geschapen opdat wij kunnen leren hoe wij de medescheppende vermogens van onze geest kunnen leren gebruiken. De materiële wereld is dus ontworpen om in fysieke omstandigheden te tonen wat er in onze gedachten omgaat. Wij mensen hebben collectief de omstandigheden die je momenteel op aarde ziet (gedurende een heel lange periode) geschapen en als de geascendeerde meesters die problemen gewoon aan de kant zouden schuiven, dan zouden we er niets van leren.

De meeste mensen zullen natuurlijk zeggen dat wij mensen ons niet bewust zijn van wat hierboven wordt gezegd, en daardoor realiseren wij ons niet dat wij onze eigen problemen opwekken. Maar toch is dit niet een natuurlijke toestand. Het is gekomen omdat de meeste mensen op aarde geweigerd hebben om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen en omdat wij zijn gemanipuleerd door een kleine groep wezens die niet echt mens is, omdat zij totaal egoïstisch en egocentrisch zijn.

Het gevolg is dat planeet aarde tegenwoordig in een periode van verval zit, waarin wij als mensen onze eigen situaties scheppen zonder dat wij het ons realiseren. Wij nemen geen verantwoording voor het feit dat de enige manier om onze omstandigheden in de buitenwereld te veranderen is dat wij onze innerlijke omstandigheden moeten veranderen, de beelden die we in gedachten hebben. In plaats daarvan gebruiken we diverse vervormde geloofssystemen (van religies tot politieke ideologieën, tot het wetenschappelijk materialisme) om te projecteren dat wij het slachtoffer zijn van omstandigheden buiten ons waar we geen macht over hebben.

Het is op aarde zo dat de geascendeerde meesters zowel de kennis als de macht hebben om de mensheid te helpen om heel positieve situaties op aarde te scheppen, maar zij kunnen ons alleen maar helpen in de mate waarin wij zelf willen veranderen. De geascendeerde meesters mogen volgens de kosmische wet niet onze vrije wil schenden en zouden daar ook nooit voor kiezen. Er is echter een andere groep wezens die wel onze vrije wil schenden en ons manipuleren om de beperkingen in stand te houden die hen macht over ons geven. Deze egocentrische narcistische wezens vormen een machtselite en die probeert altijd de bevolking te manipuleren, zoals je uit de geschiedenis kunt opmaken, om hen macht en privileges te geven en hebben geen empathie voor wat het de mensen kost om dat te doen.

Het eerste wat we dus voor de geascendeerde meesters kunnen doen, is onszelf zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de actuele situatie op aarde en de meesters hebben ons talrijke leringen gegeven om ons daarbij te helpen.

De meesters het gezag geven om de aarde te veranderen
Zoals is uitgelegd, hebben de geascendeerde meesters de macht om alle onvolkomene situaties die zich op aarde manifesteren te veranderen, maar vanwege de Wet van Vrije Wil hebben de meesters niet de bevoegdheid om dat te doen. Wie heeft die bevoegdheid wel? Dat zijn wij, degenen die geïncarneerd zijn. Wij hebben niet die macht, maar wel het gezag. De geascendeerde meesters hebben die macht wel maar niet het gezag. De voor de hand liggende oplossing is dat wij ons gezag gebruiken om de geascendeerde meesters permissie te geven om hun macht te gebruiken om de aarde te veranderen. Zelfs als maar een klein aantal mensen dat doet, zal dit een positief effect hebben.

Omdat de aarde een opleidingsinstituut is, kunnen we de geascendeerde meesters pas permissie geven om de aarde te veranderen, als we persoonlijk de lessen hebben geleerd die alle mensen moeten leren op deze planeet. Als spirituele zoekers kunnen we de leringen die de geascendeerde meesters hebben gegeven, gebruiken om ons bewustzijn te verhogen over hoe de wereld werkt en ons bewustzijn over hoe onze eigen geest werkt. Als we ons bewustzijn verhogen en de wonden in onze psyche helen, zullen we ons bewustzijn verhogen en daardoor krijgen we meer bewustzijn om ons gezag aan de geascendeerde meesters over te dragen.

Er zijn twee aspecten in dit proces:

• De mensen die hun bewustzijn hebben verhoogd en hun lessen hebben geleerd, kunnen de geascendeerde meesters het gezag geven om een paar narcisten van de aarde te verwijderen. Die wezens halen het collectieve bewustzijn naar beneden en maken het de gewone bevolking moeilijk om bepaalde illusies te doorzien.
• Een cruciaal aantal mensen kan op het punt komen dat ze besluiten dat een bepaalde toestand niet meer acceptabel is voor hen en willen zich daarvan bevrijden. Die mensen hoeven niet hetzelfde bewustzijn te hebben als de spirituele mensen, maar zij moeten tot het besluit komen: “Genoeg is genoeg.”

Een voorbeeld van dit proces is de opkomst van de democratie. De mensen leefden de meeste tijd van de geschiedenis die bij ons bekend is onder tirannieke of autoritaire heersers, namelijk de narcistische wezens die een machtselite vormen. Op den duur leerde een klein aantal meer spiritueel ontwikkelde mensen bepaalde lessen die de weg vrij maakten voor democratische idealen die door de geascendeerde meesters konden worden uitgegeven. Nadat er meer tijd verstreken was, kwam een cruciaal aantal mensen in een aantal naties tot het besluit dat zij genoeg hadden van dictatoriale heersers en toen kregen de geascendeerde meesters de bevoegdheid om in te grijpen en de eerste democratieën tot stand te brengen. In principe zit er geen limiet aan hoever dit proces kan gaan.

In de toekomst zullen steeds meer mensen zich er bewust van worden dat er geascendeerde meesters bestaan. Dit zal een opening vormen voor bewuste samenwerking tussen mensen die geïncarneerd zijn en de meesters, en dat zal de groei naar een Gouden Eeuw enorm versnellen.

De geascendeerde meesters oproepen om in actie te komen
Omdat wij fysiek geïncarneerd zijn, hebben wij ook het gezag om de geascendeerde meesters op te roepen om in actie te komen. Wij kunnen dit gedeeltelijk doen door op te roepen dat er spirituele energie wordt vrijgegeven door de geascendeerde meesters en gedeeltelijk door de meesters erop te wijzen dat ze op bepaalde terreinen in actie moeten komen.

De geascendeerde meesters hebben hier een groot aantal hulpmiddelen voor gegeven. Er zijn diverse categorieën, maar de belangrijkste zijn:

• Decreten. Een soort chanten op rijm en op een heel krachtige, ritmische manier kan worden opgezegd en die bepaalde types spirituele energie van de geascendeerde meesters oproept.
• Invocaties, die bestaan uit een combinatie van decreten en positieve affirmaties om de geascendeerde meesters op te roepen om specifieke acties te ondernemen.

Allebei zijn ze heel krachtig, zowel voor je persoonlijke groei als voor het zuiveren van de energie in het collectieve bewustzijn, waardoor het gemakkelijker wordt om een groot aantal mensen in actie te laten komen om te besluiten: “Genoeg is genoeg.”

Een ander aspect om de meesters tot actie aan te sporen, is dat wij, degenen die geïncarneerd zijn, het gezag hebben om het spirituele oordeel te vellen over de narcistische wezens die de machtselite vormen. Een spiritueel oordeel houdt in dat een wezen dat mensen manipuleert en misbruikt, door de geascendeerde meesters kan worden gedwongen om toe te geven wat hij heeft gedaan en wat de consequenties zijn voor anderen (iets wat zulke wezens vaak ontkennen of wegpraten). Het wezen krijgt dan de keuze om zijn acties bij te stellen of van de aarde te worden verwijderd.

Op dit moment is er een groot aantal wezens dat misbruik maakt, die met de aarde omgaan en zij hebben de mensheid op een agressieve manier gemanipuleerd waardoor de huidige omstandigheden in het leven zijn geroepen. Die hebben een hypnotisch effect (een sluier van illusies) gevormd die voorkomt dat de meeste mensen zien wat er eigenlijk op deze planeet aan de hand is. Dit zorgt ervoor dat het collectieve bewustzijn naar beneden getrokken wordt en het verklaart waarom veel mensen de problemen kunnen zien en willen dat ze verdwijnen, maar dat het probleem toch nog lange tijd kan blijven bestaan. Een duidelijk voorbeeld is dat de koningen en feodale heren in het middeleeuwse Europa de mensen bijna duizend jaar gehypnotiseerd hadden, waardoor zij zich niet konden bevrijden van het onderdrukkende systeem waardoor de bevolking slaaf bleef van een kleine elite.

Nogmaals, de geascendeerde meesters hebben de macht om alle narcistische wezens van de aarde te verwijderen, maar iemand moet hen het gezag geven om dat te doen. Het collectieve bewustzijn moet echter ook verhoogd worden opdat de mensen bereid zijn om te kijken naar welke veranderingen zij tot stand kunnen brengen in plaats van te verwachten dat het gebeurt omdat er een of andere verlosser van buitenaf komt.

De geascendeerde meesters passen niet in het populaire beeld van een verlosser van buitenaf die op een dag aan de lucht zal verschijnen en alle problemen aan de kant schuift. Wij, degenen die geïncarneerd zijn, moeten de verlosser worden door ons bewustzijn te verhogen, zodat wij met de geascendeerde meesters kunnen samenwerken, zelfs een symbiotische relatie met hen kunnen vormen. Alleen kunnen we niets doen, maar samen met de geascendeerde meesters is alles mogelijk. De geascendeerde meesters kunnen niets doen met hun eigen bevoegdheden, maar met ons gezag is alles mogelijk.

Ideeën en energie naar het collectieve bewustzijn zenden
De geascendeerde meesters leggen uit dat het collectieve bewustzijn op dit moment heel dicht is op deze planeet. Er zijn veel foute ideeën in het collectieve denken en er heeft zich energie verzameld die op angst berust, zoals boosheid, wrok, jaloezie, enzovoort. Het effect is dat die de individuele gedachten van de meeste mensen overmant, waardoor de mensen niet de nieuwe ideeën kunnen bevatten of accepteren die de oplossing zouden kunnen zijn voor problemen van hen of hun samenleving.

Er is maar één manier om hieruit te komen, en dat is energie zenden die op liefde berust om de op angst gebaseerde energie in het collectieve bewustzijn te transformeren. Wij moeten ook nieuwe ideeën zenden die de mensen kunnen bevrijden van hun huidige illusies. Wij kunnen de meesters onze chakra’s laten gebruiken om die op liefde gebaseerde energie en nieuwe ideeën te zenden. We kunnen dat op meerdere manieren doen:

• Wanneer de geascendeerde meesters een live dictaat geven door de boodschapper, dan kunnen de mensen die naar dat dictaat luisteren toestemming geven om hun chakra’s te laten gebruiken door de meesters om de boodschap met meer kracht uit te zenden. Dit betekent dat die verder kan reiken en meer mensen bevrijden.
• Door naar een dictaat te luisteren gebeurt hetzelfde, maar met minder effect. Een dictaat lezen, werkt ook maar het effect is nog minder.
• De invocaties en decreten opzeggen die de meesters hebben gegeven, zal ook energie en ideeën uitzenden. Decreten zijn het krachtigst wat betreft het uitzenden van energie, maar die zijn niet zo krachtig als ideeën. Invocaties zijn heel krachtig met betrekking tot het uitzenden van ideeën en ook met betrekking tot energie.

Het netto-effect van die inspanningen is dat steeds meer mensen vrij zullen worden van de magnetische aantrekkingskracht van het massabewustzijn. Daardoor kunnen ze gemakkelijker worden weggetrokken uit negatieve reactiepatronen waardoor hun gedachten vrij worden om nieuwe ideeën te kunnen bevatten, accepteren en uit te voeren die ze eerder niet zagen. Dit is heel belangrijk werk om de Gouden Eeuw te brengen. Veel spirituele mensen hebben aangeboden om dit in dit leven te doen en het is een onderdeel van ons Goddelijke plan. Je kunt intuïtief te weten komen of dit ook voor jou geldt.

Een Gouden Eeuw manifesteren
De geascendeerde meesters onderrichten, net als veel spirituele en new agebewegingen) dat er spirituele cycli zijn op aarde. In elke cyclus wordt er spirituele energie uitgebracht om de mensheid te helpen bepaalde lessen te leren.

De laatste ongeveer tweeduizend jaar was het Vissentijdperk. Voor ieder tijdperk zoals dit, is er één geascendeerde meester die de belangrijkste toezichthouder is op de groei van de mensheid. Voor het Vissentijdperk was dit geascendeerde meester Jezus. Hij incarneerde aan het begin van het Vissentijdperk om een voorbeeld te zijn van de groei in bewustzijn die voor velen van ons mogelijk is tijdens die cyclus. Met andere woorden, veel spirituele mensen hebben het potentieel om dezelfde bewustzijnsstaat te bereiken als Jezus heeft gedemonstreerd en er zijn nu tienduizend mensen die zich heel snel bewust kunnen worden van dit potentieel. Met dit doel voor ogen heeft geascendeerde meester Jezus talloze leringen in zijn sectie van de website en in boeken gegeven.

Vanzelfsprekend zien de meeste mensen Jezus niet als een voorbeeld dat je moet kopiëren, maar als een verlosser die komt. Dit komt door de manipulaties van de narcistische wezens vooral na het vormen van de rooms-katholieke kerk. Een van de essentiële lessen die de mensheid moest leren in het Vissentijdperk is juist de onwil loslaten om de verantwoordelijkheid voor onszelf te dragen, waardoor we op een verlosser van buitenaf gingen wachten die al onze problemen moest oplossen. In plaats daarvan zijn we medeschepper van de huidige omstandigheden en hebben we inderdaad de macht om de aarde opnieuw te scheppen in een veel hogere versie.

Door die les in het Vissentijdperk te leren, zou de mensheid voorbereid zijn op de nieuwe cyclus, die het Aquariustijdperk heet. Geascendeerde meester Saint Germain houdt toezicht op dit tijdperk die de groei van de mensheid in de volgende tweeduizend jaar zal leiden. Het is zijn plan om een Gouden Eeuw te manifesteren, en hij stelt zich voor dat de omstandigheden drastisch zullen veranderen vergeleken met wat we tegenwoordig zien.

Saint Germain heeft in feite gezegd dat zijn visie zo anders is dan wat we momenteel zien dat de meeste mensen op aarde zich het simpelweg niet kunnen voorstellen of accepteren dat zulke veranderingen mogelijk zijn. Maar nogmaals, een Gouden Eeuw moet vallen binnen de Wet van Vrije Wil en daardoor is het nodig dat er mensen komen die hun visie bijstellen opdat zij de veranderingen die Saint Germain voor zich ziet, kunnen bevatten en accepteren.

Iets heel belangrijkste wat wij kunnen doen voor de geascendeerde meesters, is ons bewustzijn uitbereiden opdat wij ons kunnen afstemmen op Saint Germain en andere meesters die met het Aquariustijdperk werken. Wij doen dit in het algemeen door ons bewustzijn te verhogen, maar ook met de leringen en hulpmiddelen die de meesters ons hebben gegeven om ons op hen af te stemmen. Wij moeten echter ook onderwerpen bestuderen die ons aanspreken zodat we enige praktische, technische kennis krijgen die ons in staat stelt om die visie te krijgen.

Een visie snappen is slechts één aspect, het moet ook iets zijn wat zich fysiek kan manifesteren. Daarom moeten mensen ook technische expertise hebben op veel terreinen van menselijke ondernemingen, niet alleen op het gebied van de wetenschap en de technologie, maar ook de politiek en de cultuur.

Wij kunnen ons als spirituele mensen toeleggen op bepaalde onderwerpen die ons aanspreken. Wij hoeven niet beslist expert te worden, maar kunnen ook oproepen doen dat de mensen die wel die expertise hebben, nieuwe ideeën van Saint Germain kunnen ontvangen, zelfs als ze geen idee hebben wie geascendeerde meesters zijn. De meesters hebben gezegd dat niet alle mensen zich bewust hoeven te worden van hun bestaan en dat te accepteren. De geascendeerde meesters zijn niet geïnteresseerd in een creditcard, zij willen alleen maar de aarde ten geode veranderen en werken met iedereen die openstaat voor een bepaald idee. Wij kunnen als spirituele mensen die openheid voor de ideeën van Saint Germain laten toenemen en dat ze worden ontvangen en werkelijkheid worden.